Logo VNK Educatie

menu

Educatie

Het aantal VNK-kunsthistorici dat zich bezighoudt met kunsthistorische educatie neemt nog steeds toe. Die toename gaat gelijk op met de vraag naar lifelong learning in de samenleving én de burgerparticipatie op het gebied van cultuur- en erfgoededucatie. Erfgoedinstellingen, het reguliere onderwijs en overige aanbieders van kunstonderwijs hebben hierin een belangrijke taak. Steeds vaker doen zij een beroep op kunsthistorici in de rol van docent, rondleider of ontwikkelaar van educatief materiaal.

Onze doelgroep is werkzaam bij uiteenlopende instellingen voor cultuuroverdracht, onderwijs en media, maar steeds vaker ook als zzp’er. Denk aan:

  • (Bevoegd) docenten kunstonderwijs VO
  • Docenten cursus- en reiswezen
  • Museumdocenten en rondleiders
  • Educatoren erfgoedinstellingen
  • Content- en productontwikkelaars erfgoedinstellingen
  • Productmakers onderwijs
  • Programma- en contentontwikkelaars social media, tv, film

 

Maak je deel uit van één of meer van de bovenstaande groepen of werk je anderszins als ‘overdrachtskunsthistoricus’? Meld je als VNK-lid (nog geen lid? klik hier) aan bij de sectie Educatie en blijf op de hoogte van onze activiteiten.

LinkedIn-groep VNK-e: klik hier
Facebook-pagina VNK-e: klik hier
Contact: educatie@kunsthistorici.nl

Activiteiten
Activiteiten van de VNK-e omvatten onder meer lezingen, workshops en kijkjes in de keuken. Kijk in de agenda voor onze eerstvolgende activiteit.

Om verder te lezen

Curriculum.nu - Rapportage Enquête PO & VO over het leergebied Kunst & Cultuur

Vooruitlopend op de afronding van Curriculum.nu en de reactie van minister en parlement vanaf najaar 2019, willen de kunstvakverenigingen VONKC (beeldende kunst & vormgeving, dans), VLS (muziek), BDD (theater & drama) en de VNK-e (Kunstgeschiedenis, Kunst Algemeen, CKV) een beeld krijgen van de mening van leerkrachten en leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Wat vinden zij van de voorstellen van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur en hoe oordelen zij over de toepasbaarheid ervan in hun onderwijs. Kunnen en willen zij uitvoering geven aan de voorgestelde herziening van het curriculum? De VNK-e en de andere kunstvakverenigingen vinden het van groot belang dat leerkrachten en schoolleiders zich over de nieuwe voorstellen kunnen uitspreken, vandaar deze enquête.
Deze voorstellen van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur betreffen een doorlopende leerlijn vanuit het primair onderwijs naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs, alwaar ze dienen aan te sluiten op de bovenbouw, waar de vakken Kunst Algemeen en CKV op de rol staan, die onze universitair geschoolde kunstdocenten veelal geven. 
De conclusies van de enquête zijn in essentie in hoofdstuk 8 samengevat in de vorm van discussiepunten voor het ontwikkelteam Kunst & Cultuur.