Logo VNK Educatie

menu

Educatie | Onderwijs & Publieksbemiddeling

Het aantal kunsthistorici dat zich bezighoudt met kunsthistorische overdracht neemt nog steeds toe. Die toename gaat gelijk op met een grotere behoefte naar een betere ontsluiting en duiding van kunst en geschiedenis. Musea en andere erfgoedinstellingen, het voortgezet onderwijs en overige aanbieders van kunsthistorisch onderwijs hebben hierin een belangrijke taak. Steeds vaker doen zij een beroep op kunsthistorici voor overdracht: doceren, rondleiden, cursussen begeleiden, publieksbemiddeling, ontwikkeling van educatief materiaal en aanpassing daarvan naar meer inclusieve maatstaven

Onze doelgroep is in dienst bij uiteenlopende werkgevers maar steeds vaker ook zzp’er. Denk aan:

 • Docenten voortgezet onderwijs Kunstgeschiedenis, Kunst Algemeen, CKV

 • Museumdocenten en rondleiders

 • Educatoren musea en erfgoedinstellingen

 • Docenten kunstgeschiedenis in het cursus- en reiswezen

 • Content- en productontwikkelaars erfgoedinstellingen

 • Productmakers onderwijs

 • Educatieve uitgeverijen

 • Programmamakers en contentontwikkelaars sociale media, tv, film

 • Kunstdocenten in het PO en Buitenschoolse opvang

 
Maak je deel uit van één of meer van de bovenstaande groepen of werk je anderszins als publiekskunsthistoricus? Meld je als VNK-lid (nog geen lid? klik hier) aan bij de sectie Educatie en blijf op de hoogte van onze activiteiten.
 

Volg ons:
LinkedIn-groep VNK-e
Facebook-pagina VNK-e
Contact: educatie@kunsthistorici.nl

Activiteiten

Activiteiten van de VNK-e omvatten onder meer lezingen, workshops, netwerkbijeenkomsten en kijkjes in de keuken. Kijk in de agenda voor onze eerstvolgende activiteit.

Om verder te lezen