Logo VNK Educatie

menu

Educatie | Onderwijs & Publieksbemiddeling

Het aantal kunsthistorici dat zich bezighoudt met kunsthistorische overdracht neemt nog steeds toe. Die toename gaat gelijk op met een grotere behoefte naar een betere ontsluiting en duiding van kunst en geschiedenis. Musea en andere erfgoedinstellingen, het voortgezet onderwijs en overige aanbieders van kunsthistorisch onderwijs hebben hierin een belangrijke taak. Steeds vaker doen zij een beroep op kunsthistorici voor overdracht: doceren, rondleiden, cursussen begeleiden, publieksbemiddeling, ontwikkeling van educatief materiaal en aanpassing daarvan naar meer inclusieve maatstaven

Onze doelgroep is in dienst bij uiteenlopende werkgevers maar steeds vaker ook zzp’er. Denk aan:

 • Docenten voortgezet onderwijs Kunstgeschiedenis, Kunst Algemeen, CKV

 • Museumdocenten en rondleiders

 • Educatoren musea en erfgoedinstellingen

 • Docenten kunstgeschiedenis in het cursus- en reiswezen

 • Content- en productontwikkelaars erfgoedinstellingen

 • Productmakers onderwijs

 • Educatieve uitgeverijen

 • Programmamakers en contentontwikkelaars sociale media, tv, film

 • Kunstdocenten in het PO en Buitenschoolse opvang

 
Maak je deel uit van één of meer van de bovenstaande groepen of werk je anderszins als publiekskunsthistoricus? Meld je als VNK-lid (nog geen lid? klik hier) aan bij de sectie Educatie en blijf op de hoogte van onze activiteiten.
 

Volg ons:
LinkedIn-groep VNK-e
Facebook-pagina VNK-e
Contact: educatie@kunsthistorici.nl

Activiteiten

Activiteiten van de VNK-e omvatten onder meer lezingen, workshops, netwerkbijeenkomsten en kijkjes in de keuken. Kijk in de agenda voor onze eerstvolgende activiteit.

Nieuws

8 februari 2022 

Werkgroep vakkenstructuur kunstvakken (WSK) is gestart! Namens de VNK-e zit Marie-Thérèse van de Kamp in deze werkgroep ter behartiging van o.a. kunsttheorie, kunstgeschiedenis en uitstroom naar universiteiten. 

Het ministerie van OCW heeft SLO opdracht gegeven om te komen tot een richtinggevend advies over de vakkenstructuur voor de kunstvakken in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo). Na curriculum.nu (herziening curriculum PO en onderbouw VO, waaronder ook de kunstvakken) komt voor kunst nu een werkgroep Nieuwe Vakkenstructuur.

Komend voorjaar werkt de werkgroep aan de concept-vakkenstructuur. De WSK betrekt ook leraren, opleiders, vakdidactici en vervolgopleidingen bij dit proces door de uitvoering van een veldraadpleging. In juni 2022 levert de werkgroep het advies op bij het ministerie van OCW. Lees meer op de site van SLO. 
 

Om verder te lezen