Logo VNK

menu

Lid worden

De VNK, opgericht in 1939, zet zich in voor alle kunst- en architectuurhistorici in Nederland, voor het kunsthistorisch onderzoek en onderwijs, en voor de zichtbaarheid van het vak. De VNK biedt een platform waar kunsthistorici uit alle disciplines elkaar ontmoeten en faciliteert kennisuitwisseling, discussie en advies over vak gerelateerde kwesties.

De vereniging:

  • steunt kunsthistorici in hun professionele ontwikkeling, o.a. via de verschillende sectieactiviteiten
  • draagt actief het maatschappelijk belang van kunstgeschiedenis uit
  • reikt de kunsthistorische prijzen, de Karel van Manderprijs en de Jan van Gelderprijs, uit
  • publiceert het Bulletin Kunsthistorici
  • organiseert de jaarlijkse Kunsthistorische Dag, diverse workshops, webinars en (netwerk)borrels
     

Voor wie?

Lidmaatschap van de VNK staat open voor alle kunst- en architectuurhistorici in Nederland, studenten Kunstgeschiedenis en voor in het kunsthistorische veld actieve organisaties.
 

Individueel lidmaatschap

Als lid van de VNK:

  • heeft u toegang tot het grootste netwerk van professionele kunsthistorici
  • kunt u (met korting) deelnemen aan onze activiteiten zoals de Kunsthistorische dag, sectieworkshops, netwerkborrels, lezingen en webinars
  • ontvangt u drie keer per jaar het bulletin Kunsthistorici en tien keer per jaar onze nieuwsbrief

Regulier lidmaatschap
Het reguliere lidmaatschap bedraagt €40 per jaar.

Jong VNK
Kunsthistorici tot en met dertig jaar worden automatisch lid van Jong VNK en kunnen met voorrang deelnemen aan Jong VNK-activiteiten. Uw contributie bedraagt €25 per jaar.

Individueel steunlidmaatschap
U kunt ook voor een individueel steunlidmaatschap kiezen, u betaalt dan jaarlijks minimaal €100 en geeft de VNK hiermee een extra steuntje in de rug. U geniet alle voordelen van een regulier lidmaatschap en daarnaast ontvangt u een gratis toegangsbewijs voor de Kunsthistorische Dag.

Lid worden?

Wilt u lid worden? Meldt u dan nu aan via het elektronische inschrijfformulier. Hiermee machtigt u de VNK tevens voor de automatische incasso van de jaarlijkse contributie. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wilt u het lidmaatschap opzeggen? Zorg dan dat uw opzegging vóór 1 januari bij ons binnen is via secretaris@kunsthistorici.nl.

Bent u een organisatie in het kunsthistorisch veld en wilt u de VNK steunen, dan kunt u institutioneel lid worden

Wilt u schenken aan de VNK? U leest hier meer over schenken aan de VNK.