Logo VNK

menu

Overige kunsthistorische prijzen

Naast de Kunsthistorische prijzen die door de VNK worden uitgereikt, bestaan er ook diverse andere kunsthistorische prijzen en scriptieprijzen. Hieronder is een overzicht te vinden van prijzen die interessant zijn voor kunsthistorici.

Joachim Wtewael, Bacchus (1628), collectie Centraal Museum Joachim Wtewael, Bacchus (1628), collectie Centraal Museum

Gijselaar-Hintzenprijs
Prijs van de Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds voor een kunsthistoricus die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het stimuleren van kunsthistorische kennis bij een breder publiek. Het fonds dankt zijn naam aan twee bemiddelde vrouwen, Theodora Clementine de Gijselaar en dr Johanna Dorina Hintzen. In 1935 riepen zij samen een stichting in het leven, ‘ten doel hebbende de bevordering der volksontwikkeling door het beschikbaar stellen van lichtbeelden, foto’s en alhetgeen de fotografische techniek haar verder mogelijk zal maken, een en ander in de ruimsten zin des woords’. Deze doelstelling is enige malen aan de tijd aangepast, maar de volksontwikkeling bleef tot en met de statutenwijziging van 1963.
Het huidige bestuur van deze Stichting heeft in 2010 besloten een naar de dames genoemde prijs in het leven te roepen, die uitgereikt zal worden aan iemand, die een of meerdere publicaties over beeldende kunst heeft geschreven voor een breder publiek – een modernere benaming voor ‘volksontwikkeling’, ooit opvoedkundig bedoeld, en nu door iedereen als stimulans ervaren.

www.degijselaarhintzenfonds.nl

Juryrapporten
2018: Ad de Visser (juryrapport)
2016: Jan Teeuwisse (juryrapport)
2013: Fieke Tissink (juryrapport)
2011: Eddy de Jongh (juryrapport)

KOG scriptieprijs

Vanaf 2024 stelt het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) een scriptieprijs beschikbaar voor studenten in hun masterfase of reeds afgestudeerden binnen de studies kunst- en (cultuur)geschiedenis en erfgoed- en restauratieonderzoek aan Nederlandse universiteiten en hogescholen (WO/HBO). De prijs bedraagt € 1000,- per winnende scriptie en zal eens in de twee jaar worden uitgereikt. Particulier initiatief van een van de leden heeft de aanzet gegeven.

Het idee achter de prijs is kunst- en (cultuur)historisch onderzoek te bevorderen betreffende het ontstaan, de geschiedenis, presentatie en beheer van Nederlandse (openbare) verzamelingen, zoals musea, archieven en bibliotheken en de rol van collecties hierbij.

Binnen dit brede domein vallen thema’s als geschiedenis van het verzamelen van personen, instellingen en musea, receptieonderzoek, onderzoek in relatie tot restauraties, objectstudies en onderzoek naar genootschappen.

Tot 31 augustus 2024 kunnen afgeronde scripties (WO/HBO) uit de periode 2022-2024 in PDF met bijlagen worden gestuurd naar het mailadres scriptieprijs@kog.rijksmuseum.nl

Op de website lees je meer over de voorwaarden. Alleen schrijvers van scripties die zijn beoordeeld met een 8 en hoger kunnen meedingen. De scripties kunnen zowel in het Nederlands als het Engels zijn gesteld.

Het bestuur heeft een jury benoemd met Hans Piena als voorzitter. De leden zijn Ellinoor Bergvelt, Marijn Schapelhouman, Jan Teeuwisse en Monique de Louwere (secretaris). De jury zal de scripties onderling wegen volgens een aantal criteria als wetenschappelijke waarde, originaliteit en argumentatiekracht.

De eerste bekendmaking van de winnaar van de KOG-scriptiepijs is in december 2024. De winnaar geeft een presentatie op een van de KOG-bijeenkomsten. Het KOG heeft als doel de bevordering van de kennis van het verleden, door het aanleggen en onderhouden van verzamelingen.

Scriptieprijs Cultuurgoederen WOII (1933-1945)

De scriptieprijs Cultuurgoederen WOII is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor onderzoekstalent op het gebied van cultuurgoederen en de Tweede Wereldoorlog. Deze prijs wordt in 2024 toegekend aan een masterscriptie (hbo of wo). Aan de eerste prijs is een bedrag van € 3.000 verbonden en aan de tweede en derde prijs een bedrag van € 1.000. De finalisten zetten dit bedrag in voor een ontwikkeltraject naar keuze. Het secretariaat van de jury is ondergebracht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op de website van het RCE is meer informatie te vinden.

Bucheliusprijs
Van 1958 t/m 1987 werd door de VNK de Buchelius prijs uitgereikt, bestaande uit een bedrag in geld voor documentair-kunsthistorisch onderzoek door in Nederland werkzame onderzoekers.

Prijswinnaars

1987: x
1986: W. Th. Kloek, J.P. Filedt Kok, W. Halsema-Kubes
1985: P. Schatborn
1984: J.R. ter Molen
1983: S. Segal
1982: J. Bruyn, B. Haak, S.H. Levie, P.J.J. van Thiel, E. van de Wetering
1981: W.H. Vroom
1980: Th. Laurentius
1979: H. Hagens
1978: W.E.S.L. Keyser-Schuurman, M.C.M. Wishaupt
1977: J.M. Baart
1976: B. Dubbe
1975: H.A. van Oerle
1974: S.W.A. Drossaers, J.R.J. van Asperen de Boer
1973: H. Miedema
1972: J.H. Leopold, J. Joosten
1971: L. Frerichs
1970: P.A. Scheen
1969: J.V.C. Hefting, Th.A.G. Wilberg Vignan-Schuurman
1968: H. Hoetink, C. van Hasselt
1967: B.J.A. Renckens, J.L. Locher
1966: x
1965: E.J. Haslinghuis
1964: J. Verbeek, P.J.J. van Thiel
1963: J. Martinet
1962: Th. H. Lunsingh Scheurleer
1961: C. Bille
1960: H.F. Wijnman
1959: L.J. Bol
1958: I.H. van Eeghen

Carel van Manderprijs
Van 1958 t/m 1987 had de Carel van Mander prijs een ander karakter. De prijs werd uitgereikt voor kunsthistorisch onderzoek door jonge in Nederland werkzame kunsthistorici (onder de 40 jaar). Deze stimuleringsprijs veranderde tussen 1985 en 1988 van naam en is tegenwoordig de Jan van Gelder prijs.

1987: S. de Blaauw, A. van der Woud
1986: E.S. de Jongh
1985: A.M. Koldewey, R.L. Falkenburg
1984: B. Haak
1983: M. Bock
1982: x
1981: C. Blotkamp
1980: x
1979: J.P. Filedt Kok
1978: E. Taverne
1977: I.M. Veldman
1976: H.M. van der Meulen-Schregardus
1975: C.W. Fock
1974: W.L. Stokvis
1973: K. Broos, J. Niemeyer
1972: x
1971: H. van Helsdingen
1970: x
1969: H.W. van Os, C.J.A.C. Peeters
1968: x
1967: x
1966: A.W. Reinink, C.A. van Swigchem
1965: J.A. Emmens
1964: R.W. Scheller
1963: H. van Straten, C.L. Temminck Groll
1962: H. Gerson
1961: E.K.J. Reznicek
1960: S.J. Gudlaugsson
1959: K. Fremantle
1958: R. Meischke

Voor de geschiedenis en meer achtergrondinformatie over de Kunsthistorische Prijzen, zie A. de Vries e.a., Onder Kunsthistorici. De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici 1939-2014, Zwolle 2014: pp. 52-57.

ICOM scriptieprijs
ICOM Nederland heeft een driejaarlijkse prijs ingesteld, voor een innovatieve studie naar internationale ontwikkelingen in het museale veld. De winnaar krijgt behalve € 1500 de uitnodiging om naar de General Conference te gaan, die driejaarlijks plaatsvindt. Hiervoor stelt ICOM Nederland € 750 reiskosten beschikbaar. Meer informatie over deze prijs. 

De Rijksmuseum scriptieprijs
De Rijksmuseum scriptieprijs bestaat uit een cheque ter waarde van duizend euro, waarvan de helft direct is toegekend en de andere helft kan worden verzilverd nadat het onderzoek is gepubliceerd in een erkend vakblad. 

Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst
Onderwerp: Scripties over kunst 1880-1940, eens in de 2 jaar.
Voor masterstudenten: 1e plaats: €750,00 – 2e plaats €250,00
Voor bachelorstudenten: 1e plaats €500,00 – 2e plaats €150,00
Meer informatie over deze prijs. 

Kunstbeeld (tijdschrift)
Onderwerp: modern en hedendaags, jaarlijks uitgereikt, passend cadeau
Meer informatie over deze prijs. 

Max van der Kamp scriptieprijs
Max van der Kamp scriptieprijs: Het LKCA reikt deze prijs uit voor de beste masterscriptie over cultuureducatie of cultuurparticipatie. De winnaar ontvangt 1.000 euro en mag publiceren in het tijdschrift Cultuur+Educatie.
Meer informatie over deze prijs.

Frits Duparc prijs (via OSK)
Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een student van een Nederlandse universiteit voor de beste kunsthistorische masterscriptie op het gebied van de beeldende kunst in de Nederlanden tussen 1400 en 1800. De organisatie is in handen van het Mauritshuis in samenwerking met de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (OSK) en het RKD – Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis.
Meer informatie over deze prijs.

StudentenStaalPrijs
Onderwerp: o.a. architectuur/ bouwkunde
Meer informatie over deze prijs.

Tiele-Stichting Prijs
Onderwerp: boekwetenschappen in de brede zin des woords.
Meer informatie over deze prijs.

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis scriptieprijs
Onderwerp: om het onderzoek naar de Nederlandse kerk- en religiegeschiedenis te bevorderen en aan de resultaten van dit onderzoek meer bekendheid te geven heeft het bestuur van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) een scriptieprijs ingesteld. De prijs, bestaande uit een oorkonde alsmede een geldbedrag van 500 euro wordt in principe elk jaar uitgereikt en wel met ingang van het voorjaar van 2014. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Voorjaarsvergadering van de vereniging (in april/mei). 
Meer informatie over deze prijs.

De zilveren Six-penning
De zilveren Six-penning beloont jong academisch talent met een zilveren erepenning en een geldsom van € 1.000. Deze stimuleringsprijs, die wordt uitgereikt door de KNOB, is bedoeld voor jonge academici die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in een van de vakgebieden van de KNOB, in het bijzonder architectuurontwerp, kunst, erfgoed, architectuur- en bouwgeschiedenis en archeologie. Alle jong afgestudeerden uit het Nederlands taalgebied, dus zowel uit Nederland als Vlaanderen, komen hiervoor in aanmerking.

Vliegenthartprijs
Universiteit Utrecht (UU), het ene jaar Geesteswetenschappen, het andere jaar Bèta wetenschappen
Meer informatie over deze prijs.

UvA-scriptieprijs
Prijs van € 3.000, uitgereikt door de Universiteit van Amsterdam voor scripties van UvA-studenten.
Meer informatie over deze prijs.

CMSA scriptie prijs (UvA)
Scriptie op gebied van middeleeuwen en renaissance.

VU Letteren
Master en Researchmaster prijzen.

Universitaire studieprijs Radbouduniversiteit Nijmegen
De universitaire Studieprijs is ingesteld om opvallend goed wetenschappelijk werk van studenten te belonen. De beloning zal bestaan uit een oorkonde, alsmede een geldbedrag van 1000,- euro.
Meer informatie over deze prijs.

Halkes Scriptieprijs
Onderwerp: kunsthistorische genderstudies. De prof. dr. C. Halkes Scriptieprijs voor de beste en meest vernieuwende MA scriptie over vrouwen, gender, seksualiteit of emancipatie geschreven aan de Radbout Universiteit Nijmegen wordt uitgereikt door het Institute for Gender Studies. 
Meer informatie over deze prijs. 

De Leidse Universitaire Scriptieprijzen
De scriptieprijzen zijn mogelijk gemaakt door de reünisten van de jaren 1957 en 1961 van Minerva, die het Fonds Reünisten Minerva hebben opgericht met als doelstelling een aantal jaren achtereen een prijs uit te reiken voor de drie beste scripties. Het fonds is ondergebracht bij het LUF; alle zes faculteiten en de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden kunnen meedingen. Het bedrag van de scriptieprijzen is, respectievelijk, € 3000,- (eerste prijs), € 2000,- (tweede prijs) en € 1000,- (derde prijs). De auteurs van de niet-gehonoreerde scripties ontvangen een boekenbon ter waarde van € 100.
Meer informatie over deze prijs.

Siegenbeek Scriptieprijs Universiteit Leiden
Alumnivereniging Siegenbeek looft jaarlijks de Siegenbeek Scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde of cultuur. Deze prijs bestaat uit € 500,- en een prachtige oorkonde. Voor iedere Leidse student binnen de opleiding Nederlands of Dutch Studies: Nederlandse kunstgeschiedenis?
Meer informatie over deze prijs. 

ICMA student-award
Onderwerp: alle aspecten van middeleeuwse kunst, waaronder kunstgeschiedenis
Meer informatie over deze prijs. 

De Italië Studies scriptieprijs
Onderwerp: Italië studies, waaronder kunstgeschiedenis, uitgereikt door Nederlands-Vlaamse werkgroep Italië Studies.
Meer informatie over deze prijs. 

KNIR Ted Meijer prijs
De Ted Meijerprijs, vernoemd naar de in 1997 overleden ex-directeur van het KNIR, wordt eenmaal per jaar uitgereikt voor de beste scriptie of dissertatie op het gebied van de geesteswetenschappen, in relatie tot Italië en in het bijzonder tot Rome. De prijs heeft tot doel de stipendiaat in de gelegenheid te stellen zich in vrijheid te oriënteren op een dissertatie- of postdoc-onderzoek.
Meer informatie over deze prijs. 

Parool scriptieprijsNationale Scriptieprijs
3.500,- euro, uitgereikt door de UvA en Het Parool, voor een scriptie die de beste wetenschappelijke kwaliteit koppelt aan journalistieke bruikbaarheid.
Meer informatie over deze prijs. 

Volkskrant-IISG Scriptieprijs
Meer informatie over deze prijs. 

Erik Hazelhoffprijs
De scriptie heeft betrekking op historische-, literaire-, of sociaal/maatschappelijke kwesties.
Meer informatie over deze prijs. 

De Zeventiende Eeuw Scriptieprijs
De Zeventiende Eeuw Scriptieprijs tweejaarlijks uitgeloofd voor een uitstekende masterscriptie op het gebied van de zeventiende-eeuwse cultuur in de Nederlanden, geschreven door een student of recent afgestudeerde cultuurwetenschapper. Elke winnende scriptie wordt omgewerkt tot een artikel dat verschijnt in een nummer van De zeventiende eeuw.
Meer informatie over deze prijs.

Aanvullingen of wijzigingen zijn welkom via info@kunsthistorici.nl