Logo VNK

menu

Bulletin 2021-2 Tech-savvy

In dit Bulletin zoomen we in op één van de drie thema's die centraal staan op de Kunshistorische Dag 2021: tech-savvy. Je leest over 3D-printen en wat de kunsthistoricus daarover zou moeten weten, in het interview met Liselore Tissen. Ook wordt ontrafeld wat een NFT nu eigenlijk is en wat het voor de kunstwereld betekent. De implicaties van de vele digitale onderzoeksmethodes voor het werk van de kunsthistoricus lees je in 'Let's go digital'. Daarnaast vind je in dit Bulletin een overzicht van actuele grote kunsthistorische dataprojecten en een column over de vele online tentoonstellingen die we het afgelopen jaar konden bezoeken.

Illustratie: Maartje Soeters Illustratie: Maartje Soeters

Van de redactie

Vaak genoeg wordt er over kunst gezegd dat het een voorbode is van wat komen gaat. Aan kunstenaars en hun werk worden soms avantgardistische kwaliteiten toegedicht. De wetenschappelijke bestudering van hen tufte echter de laatste decennia helaas een beetje achter andere vakgebieden aan op de digitale snelweg. Maar tijden veranderen. Het overzicht Let’s go digital van Marieke Maathuis in dit nummer, met als thema Tech-savvy, laat zien wat er allemaal op kunsthistorisch vlak gebeurt met nieuwerwetse onderzoeksmiddelen. In het artikel door ondergetekende worden de (grote) implicaties van deze ontwikkelingen voor de vaklui besproken. Want het was lange tijd comfortabel, zo in ons eigen wereldje van musea, biebs en archieven. Maar zoals Lisette Luijkx in haar column laat zien is het voor genoeg mensen een uitkomst dat de kunstwereld ook digitaal is gegaan. Waarschijnlijk heeft zij wat aan Eline Leverings interview met Liselore Tissen, die in Leiden promotieonderzoek doet naar de kunsthistorische toepassing van 3D-scans. Zij tipt ons de prachtige digitale modellen van de Uffizi. En over dit Florentijse museum gesproken, we moeten deze instelling feliciteren met de verkoop van de NFT van de Doni Tondo voor €140.000. Wat een NFT überhaupt is kunt u lezen in het artikel van Marion van der Marel. U kunt in dit nummer dus lezen dat de kunsthistorici aan een inhaalslag zijn begonnen, en tech-savvy worden. Ik wil in dit kader niet onbenoemd laten dat het Bulletin Kunsthistorici sinds jaar en dag enkel digitaal wordt uitgegeven en daarmee de tijd ver vooruit was. De redactie wenst u zoals altijd veel leesplezier!

Namens de redactiecommissie, Jochem van Eijsden
Kunsthistorisch onderzoeker bij Museum Arnhem en Erfgoed Gelderland