Logo VNK

menu

Publicatie Onder Kunsthistorici

Met het thema ‘verleden, heden en toekomst’ vierde de VNK in 2014 haar 75-jarig bestaan. Alle drie facetten komen aan bod in de lustrumuitgave Onder kunsthistorici. De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici 1939-2014 (Uitgeverij Waanders & De Kunst) Het boek laat zien waar de VNK voor staat en wat haar ambities zijn. Auteurs zijn o.a. Annemieke Hoogenboom, Alexander Pechtold (voorwoord) en Henk van Os.

Bestellen kunt u eenvoudig doen door een mail met het gewenste aantal te sturen aan secretariaat@kunsthistorici.nl. Tegelijkertijd maakt u dan het verschuldigde totaalbedrag van € 19,95 of € 14,95 voor leden (plus de eventuele verzendkosten van € 3,84) over op IBAN NL 24 INGB 0000569560 t.n.v. VNK. Vergeet niet uw adres te vermelden in de omschrijving!