Logo VNK Zelfstandige

menu

Advies uurtarief

De VNK heeft enkele tips voor de berekening van het uurtarief voor zelfstandige kunsthistorici op rij gezet. De waarde van een dienst is moeilijk vast te stellen, want elke dienst is min of meer uniek.

Bij het bepalen van een honorarium spelen een aantal aspecten een rol.

 • de ervaring en naamsbekendheid van de opdrachtnemer: ben je een starter of heb je al een behoorlijke staat van dienst? hoeveel concurrenten zijn er? in hoeverre ben je een specialist op het gebied?
 • de specifieke ervaring: is de kennis nodig voor het uitvoeren van de opdracht al aanwezig of moet nieuw onderzoek worden verricht?
 • de zwaarte en duur van de opdracht zelf: is de opdrachtnemer eindverantwoordelijke of een medewerker? gaat het om een eenmalige lezing of om een meerjarig project? moet er veel in de avond of in het weekend worden gewerkt?
 • is het een bestaande opdracht of heb je op eigen initiatief een plan voorgelegd?
 • het soort werk: advies is duurder dan administratie, creatieve uren zijn duurder dan reisuren
 • de status en draagkracht van de opdrachtgever: is het een particulier, een commercieel bedrijf, een overheidsinstelling of een stichting?
 • de mogelijkheid tot aanvulling uit subsidies en dergelijke
 • persoonlijke afwegingen en motieven: biedt de opdracht de mogelijkheid tot nieuwe opdrachten? is het belangrijk voor je naamsbekendheid?
 • psychologische factoren: hoe komt het tarief over? kan het vragen van een laag tarief jouw kennis en ervaring ondermijnen.

Daarnaast moet bij het berekenen van het uurtarief rekening gehouden worden met:

 • de uren die niet declarabel zijn, zoals voor studie, administratie en acquisitie
 • de onkosten, bijvoorbeeld voor het gebruik van apparatuur en het huren van een kantoorruimte, maar ook reiskosten en kosten voor de telefoon
 • het opbouwen van een financiële buffer voor langdurige ziekte, zwangerschap of werkloosheid
 • het opbouwen van een pensioen
 •  het opzij leggen van vakantiegeld
 • inflatie
 • vergeet niet om rekening te houden met inkomstenbelasting
 • je honorarium is altijd exclusief btw

Enkele manieren om het uurtarief te bepalen:

Volgens de website www.zzpnederland.nl:
Als u uw vaste lasten bij elkaar geteld heeft en een winstopslag heeft bepaald, deelt u uw jaarlijkse kosten op het aantal werkbare uren en u komt op een uurtarief uit waarvoor u uw diensten kunt aanbieden. Denk ook om de btw als u onderhandelt over uw tarief.

Een persoonlijke notitie op http://netters.nl:
Je kunt grofweg 50% van je uren effectief werken. De rest gaat op aan administratie, aquisitie, etc. Van je inkomsten gaat verder 50% naar de belasting en volksverzekeringen etc. Effectief hou je van 55 euro dus maar een kwart over, en dat is 13,75. Dat is 110 per dag en 550 per week en dus 2200 per maand, netto. Dat lijkt een behoorlijk salaris, maar als je bedenkt dat je alle risico’s als ondernemer neemt, dan valt dat nogal tegen. Bovendien zijn de kosten die je hebt gemaakt nog niet meegerekend.

Volgens Tijs van den Boomen en Wilma van Hoeflaken kun je als volgt je tarief bepalen:
Vermenigvuldig het gewenste maandsalaris met 0,017. Als indicatie kun je 1,7 procent van het bruto maandsalaris hanteren. Een salaris van 3.000 euro zou dus overeenkomen met een uurprijs van 51 euro.

Volgens de brochure De kunsthistoricus als ondernemer van Kroon & Wagtberg Hansen:
Bereken de vaste lasten per maand, tel hierbij op het gewenste bedrag voor je levensonderhoud per maand en te betalen inkomstenbelasting/premieheffing. Vermenigvuldig de maandbedragen met twaalf en deel de uitkomst door het aantal werkbare uren per jaar.

* Er zijn dus verschillende manieren om tot een uurtarief te komen, maar elk van bovengenoemde berekeningen houdt niet met alles rekening (zoals variabele kosten, opbouwen van reserves en tijdelijke werkloosheid). Het is daarom aan te raden meerdere toe te passen en daar het gemiddelde van te nemen, afhankelijk van eerdergenoemde punten.


Enkele tips voor bij het onderhandelen

 • Opdrachtgevers die gewend zijn aan werknemers die in loondienst werken, staan er vaak niet bij stil dat je als zelfstandige geen vakantiegeld krijgt, geen pensioen opbouwt, niet doorbetaald krijgt tijdens ziekte of voor de administratie, etc. Het kan de toezegging van het uurtarief of honorarium ten goede komen, wanneer je de berekening hiervoor inzichtelijk maakt
 • Wijs de opdrachtgever erop dat hij alleen die uren betaalt waarin werkelijk voor hem wordt gewerkt
 • Het is aan te raden om niet één bedrag voor een opdracht te vragen, maar om de opdracht in fasen te verdelen en per onderdeel aan te geven hoeveel uur je kwijt denkt te zijn en wat je er derhalve voor vraagt
 • Indien de opdrachtgever het gevraagde honorarium te hoog acht, verander niet het uurtarief, maar de te besteden uren
 • Je kunt de opdrachtgever ook tegemoetkomen door voor sommige onderdelen een lager uurtarief te berekenen: advies is duurder dan administratie, creatieve uren zijn duurder dan reisuren

Bovenstaande informatie is ondermeer gebaseerd op:

 • A. Kroon, J. Kroon en A. Wagtberg Hansen, De kunsthistoricus als ondernemer. Een praktische handleiding voor (startende) professionals in de kunst-, cultuur- en erfgoedsector, Den Haag: Kroon & Wagtberg Hansen 2008.
 • T. van den Boomen & W. van Hoeflaken, Handboek freelancen 2006/2007, Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds 2006.

Daarnaast werden de volgende websites geraadpleegd: