Logo VNK

menu

Sectie educatie

Werkgroep vakkenstructuur kunstvakken (WSK) gestart.

De Werkgroep vakkenstructuur kunstvakken (WSK) is gestart. Namens de VNK-e zit Marie-Thérèse van de Kamp in deze werkgroep ter behartiging van o.a. kunsttheorie, kunstgeschiedenis en uitstroom naar universiteiten.

Het ministerie van OCW heeft SLO opdracht gegeven om te komen tot een richtinggevend advies over de vakkenstructuur voor de kunstvakken in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo). Na curriculum.nu (herziening curriculum PO en onderbouw VO, waaronder ook de kunstvakken) komt voor kunst nu een werkgroep Nieuwe Vakkenstructuur, met een lid vanuit de VNK-sectie Educatie | Onderwijs en publieksbemiddeling. 

Komend voorjaar werkt de werkgroep aan de concept-vakkenstructuur. De WSK betrekt ook leraren, opleiders, vakdidactici en vervolgopleidingen bij dit proces door de uitvoering van een veldraadpleging. In juni 2022 levert de werkgroep het advies op bij het ministerie van OCW. Lees meer op de site van SLO.