Logo VNK

menu

Kunsthistorische prijzen

Jury Karel van Manderprijs 2020 bekend

Jaarlijks reikt de VNK een prijs uit voor een waardevolle publicatie van een Nederlandse of in Nederland werkende kunsthistoricus. Dit jaar staat het tijdvak Beeldende kunst en kunstnijverheid 1850-heden centraal. De jury van de Karel van Manderprijs 2020 is bekend. In de jury nemen zitting:

  • Prof. dr. Eva-Maria Troelenberg, hoogleraar moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis, UU
  • Prof. dr. Andreas Blühm, directeur Groninger Museum en bijzonder hoogleraar kunstgeschiedenis, musea en maatschappij, RUG
  • Drs. Ton Geerts, senior conservator moderne en hedendaagse kunst, RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag
  • Jan de Bruijn MA, Conservator moderne toegepaste kunst en vormgeving, Kunstmuseum Den Haag


Secretaris: Esther van der Hoorn MA, bestuurslid sectie universiteiten VNK
Voorzitter: dr. Annette de Vries, voorzitter VNK

De Karel van Manderprijs wordt uitgereikt op het de kunsthistorische dag Crisis als katalysator op 30 oktober 2020.  

De longlist wordt in juni gepresenteerd, de nominaties worden enkele weken voor de kunsthistorische dag bekend gemaakt.