Logo VNK

menu

Bestuur

Beleidsplan 2020-2025

Het bestuur van de VNK heeft onlangs het beleidsplan 2020-2025 vastgesteld. Hierin zijn de missie, de ambities en de doelstellingen van de VNK voor de komende jaren vastgelegd.

De afgelopen tijd is er door het bestuur gewerkt aan een beleidsplan voor de periode 2020-2025. De VNK beoogt elke vijf jaar een beleidsplan te presenteren waarin de missie, visie en strategie van de vereniging worden vastgesteld. 

De missie van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici is als volgt geformuleerd:

De VNK zet zich in voor de kunst- en architectuurhistoricus in Nederland. Vanuit het belang van de kwaliteit en veelzijdigheid van de kunsthistorische vakbeoefening zet zij zich in voor kunsthistorisch onderwijs en onderzoek en voor de zichtbaarheid van het vak. De VNK biedt een platform waar kunsthistorici uit alle disciplines elkaar ontmoeten en faciliteert kennisuitwisseling, discussie en advies over vak gerelateerde kwesties.

Deze missie vormt de basis voor het beleidsplan, van waaruit de visie, ambitie en doelstellingen van de vereniging voor de komende vijf jaar verder geformuleerd zijn.