Logo VNK

menu

Congressen en symposia

De Kunsthistorische Dag 2023 (uitverkocht!)

De Kunsthistorische Dag vindt dit jaar plaats op vrijdagmiddag 27 oktober! Het thema dit jaar is: OWNING UP? De rol van de kunsthistoricus bij herkomstonderzoek en restitutiekwesties.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Smallepad 5 in Amersfoort

Vrijdagmiddag 27 oktober 2023

13.00 - 18.00

VNK - VNK-leden en Jong VNK-leden krijgen voorrang, niet-VNK leden worden bij aanmelding eerst op de wachtlijst geplaatst.

OWNING UP?

De rol van de kunsthistoricus bij herkomstonderzoek en restitutiekwesties

Tijdens de Kunsthistorische Dag 2023 kijken we naar roofkunst en restitutie vanuit het perspectief van de kunsthistoricus. We stellen de vraag waar we als kunsthistorici tegenaan lopen wanneer we worden geconfronteerd met (potentiële) roofkunst. Met welke (ethische) dilemma’s krijgen we te maken, en hoe kunnen we bijdragen aan het debat over de restitutie van kunstobjecten?

Aan het woord komen sprekers uit verschillende subdisciplines binnen het kunsthistorische werkveld zoals de handel, de musea en het onderwijs. Zij belichten de thematiek vanuit hun eigen praktische ervaring. Waar lopen ze in de praktijk tegenaan, hoe zijn kwesties en dilemma’s opgelost en wat is er wellicht nog nodig om dit in de toekomst beter te kunnen doen. En wat kunnen we van elkaar leren?

Sprekers

Met als sprekers o.a.: Em. prof. dr. Rudi Ekkart (keynote speech), drs. Emilie Den Tonkelaar (Hoogsteder & Hoogsteder), Hanna Leijen MA (Museum Boijmans van Beuningen), dr. Arnold Witte (programmadirecteur specialisatie Restitution Studies UvA) en drs. Ingrid Jacobs (zelfstandig cultuurhistorisch onderzoeker), Josje Schnitzeler (RCE) en Elyze Storms-Smeets (algemeen projectleider Gelders Genootschap). Zie meer info.

Programma

Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort

13:00 – 13:30   Inloop, ontvangst met koffie en thee

13:30 – 13:35   Welkom door Lidewij de Koekkoek, voorzitter VNK

13:35 – 13:40   Welkom door Susan Lammers, algemeen directeur RCE

13:40 – 13:45   Inleiding op het thema door dagvoorzitter Judith Niessen

13:45 – 14:15   Rudi Ekkart Herkomstonderzoek in dienst der gerechtigheid (keynote speech)

14:15 – 14:30   Josje Schnitzeler (RCE) Laatste ronde? Herkomstonderzoek naar Nederlandse Kunstbezitcollectie 2022-2025

14:30 – 14:45   Ingrid Jacobs (zelfstandig cultuurhistorisch onderzoeker) Kastelen als bewaarplaats in oorlogstijd? De eigenaar, de plek en het ensemble

14:45 – 15:00   Hanna Leijen (Museum Boijmans van Beuningen) Restitutieverzoeken in museale praktijk: twee verzoeken aan Museum Boijmans en hun dilemma’s belicht

15:00 – 15:30   PAUZE

15:30 – 15:45   Emilie den Tonkelaar (kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder) Herkomstonderzoek schilderijen private sector: de problematiek van de onderzoeksresultaten

15:45 – 16:00   Arnold Witte (programmadirecteur Restitution Studies UvA) Restitutie en het onderwijs: naar een nieuwe generatie herkomstonderzoekers

16:00 – 16:30   Paneldiscussie met Rudi Ekkart, Josje Schnitzeler, Emilie den Tonkelaar, Hanna Leijen, Ingrid Jacobs, Arnold Witte en Elyze Storms-Smeets

16:30  – 17:00  UITREIKING KAREL VAN MANDERPRIJS

17:00 – 18:30   BORREL

Aanmelden (uitverkocht!)

Aanmelden kan via jaardag@kunsthistorici.nl. Deelname kost voor VNK leden €10, Jong VNK €7,50 en niet-leden €25 (incl. borrel). VNK-leden en Jong VNK-leden krijgen voorrang, niet-VNK leden worden bij aanmelding eerst op de wachtlijst geplaatst. Je bent pas zeker van je deelname als het bedrag is overgemaakt op NL24 INGB 0000 5695 60.

Traditiegetrouw reikt de jury ook de Karel van Manderprijs uit aan de auteur van de meest belangwekkende kunsthistorische publicatie. En natuurlijk is er tijd om bij te praten tijdens een gezellige borrel.

Francesco Xanto Avelli (schilder), majolica schotel, 1538, Museum Boijmans van Beuningen (schenking: coll. Mr. J.W. Frederiks 1994) Francesco Xanto Avelli (schilder), majolica schotel, 1538, Museum Boijmans van Beuningen (schenking: coll. Mr. J.W. Frederiks 1994)