Logo VNK

menu

Congressen en symposia

De Kunsthistorische Dag 2023

Save the date: de Kunsthistorische Dag 2023 vindt plaats op vrijdagmiddag 27 oktober bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed! Het thema dit jaar is: OWNING UP? De rol van de kunsthistoricus bij herkomstonderzoek en restitutiekwesties.

OWNING UP?

De rol van de kunsthistoricus bij herkomstonderzoek en restitutiekwesties

Tijdens de Kunsthistorische Dag 2023 kijken we naar roofkunst en restitutie vanuit het perspectief van de kunsthistoricus. We stellen de vraag waar we als kunsthistorici tegenaan lopen wanneer we worden geconfronteerd met (potentiële) roofkunst. Met welke (ethische) dilemma’s krijgen we te maken, en hoe kunnen we bijdragen aan het debat over de restitutie van kunstobjecten?

Aan het woord komen sprekers uit verschillende subdisciplines binnen het kunsthistorische werkveld zoals de handel, de musea en het onderwijs. Zij belichten de thematiek vanuit hun eigen praktische ervaring. Waar lopen ze in de praktijk tegenaan, hoe zijn kwesties en dilemma’s opgelost en wat is er wellicht nog nodig om dit in de toekomst beter te kunnen doen. En wat kunnen we van elkaar leren?

Sprekers

Met als sprekers o.a.: Em. prof. dr. Rudi Ekkart (key note speech), drs. Emilie Den Tonkelaar (Hoogsteder & Hoogsteder), Hanna Leijen MA (Museum Boijmans van Beuningen), dr. Arnold Witte (programmadirecteur specialisatie Restitution Studies UvA) en drs. Ingrid Jacobs (zelfstandig cultuurhistorisch onderzoeker).

Programma (voorlopig)

Vrijdag 27 oktober 2023

Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

13:00 – 13:30   INLOOP

13:30 – 13:35   Welkom door Lidewij de Koekkoek (voorzitter VNK)

13:35 – 13:40   Welkom door Susan Lammers (algemeen directeur RCE)

13:40 – 13:45   Inleiding op het thema

13:45 – 14:15   Rudi Ekkart keynote speech

14:15 – 15:00   Talks

15:00 – 15:30   PAUZE

15:30 – 16:00   Talks

16:00 – 16:30   Paneldiscussie

16:30 – 17:00   Uitreiking Karel van Manderprijs

17:00 – 18:00   BORREL

Aanmelden

Aanmelden kan via jaardag@kunsthistorici.nl Deelname kost voor VNK leden €10, Jong VNK €7,50 en niet-leden €25 (incl. borrel). VNK-leden en Jong VNK-leden krijgen voorrang, niet-VNK leden worden bij aanmelding eerst op de wachtlijst geplaatst. Je bent pas zeker van je deelname als het bedrag is overgemaakt op NL24 INGB 0000 5695 60.

Traditiegetrouw reikt de jury ook de Karel van Manderprijs uit aan de auteur van de meest belangwekkende kunsthistorische publicatie.

En natuurlijk is er tijd om bij te praten tijdens een gezellige borrel. Ben je er ook bij?

Francesco Xanto Avelli (schilder), majolica schotel, 1538, Museum Boijmans van Beuningen (schenking: coll. Mr. J.W. Frederiks 1994) Francesco Xanto Avelli (schilder), majolica schotel, 1538, Museum Boijmans van Beuningen (schenking: coll. Mr. J.W. Frederiks 1994)