Logo VNK

menu

Congressen en symposia

12-3: Working together apart: bedrijfscollecties, de culturele sector en het erfgoed van de toekomst

Tijdens dit symposium staat de rol van de verschillende organisaties in het proces van collectiebeleid en erfgoedvorming centraal, in het bijzonder de verhouding publiekprivaat, en de effecten van bedrijfscollecties op verschillende ‘stakeholders’, inclusief kunstenaars en het galeriewezen.

Datum: 12 maart 2019, 13:00-17.30 uur Locatie: Singer Museum, Laren
Organisatie: VBCN & UvA onderzoeksgroep ‘Corporate collections as emerging heritage’

De tentoonstelling ‘Out of Office’ in het Singer Museum laat bijzondere werken zien uit de collecties van de leden van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland. Zo zijn kunstwerken zichtbaar voor een breder publiek dan alleen de eigen werknemers en/of bezoekers, en worden de carrières van de betreffende kunstenaars bevorderd.

Deze toenemende zichtbaarheid leidt dus tot meer kans dat dit het erfgoed van de toekomst wordt, en mogelijk tot een geleidelijke integratie van bedrijfscollecties in de ‘Collectie Nederland’. Maar ondanks beleidsmatige voornemens ontbreekt afstemming in aankoopbeleid en collectiebeheer tussen musea, bedrijfscollecties en andere partijen, met overlap en mogelijke omissies tot gevolg.

Tijdens dit symposium staat de rol van de verschillende organisaties in het proces van collectiebeleid en erfgoedvorming centraal, in het bijzonder de verhouding publiekprivaat, en de effecten van bedrijfscollecties op verschillende ‘stakeholders’, inclusief kunstenaars en het galeriewezen. Nu de naoorlogse en hedendaagse kunst een enorme vlucht neemt en museale depots steeds voller raken, is samenwerking nodig om doelmatig voor huidig en toekomstig erfgoed te kunnen zorgen. Wat doen de verschillende actoren, welke consequenties heeft dat en welke vorm van samenwerking – of juist autonomie – zou het moderne erfgoed toekomstbestendig kunnen maken?

Programma
13.00 Ontvangst met koffie/thee en aanmelden
13:30 Opening en welkom door Philippien Noordam (VBCN) en Arnold Witte (UvA)
13:45 Arnold Witte (UvA/KNIR): Le musee dans l’usine - Een historische blik op collectiemobiliteit tussen musea en bedrijven
14:00 Jan de Groot (UvA): Tussen kunst en bedrijf: onderzoek naar de waarde en waardering van kunst in de werkomgeving
14:25 Monika Kackovic (UvA): A stamp of approval: de effecten van kunstaankopen door bedrijven op de carrières van kunstenaars
14:50 Fransje Kuyvenhoven (RCE): De BKR. Zin en onzin over een sociale regeling (1949-1987).
15.15 Pauze 15:35 Margriet Schavemaker (Amsterdam Museum/UvA): Musea en het erfgoed van de toekomst: exclusieve versus inclusieve collecties
16:00 Forumdiscussie met Riemer Knoop (Reinward Academie), Esther Vossen (Altrecht/Het Vijfde Seizoen, o.v.), Colin Huizing (Stedelijk Museum Schiedam/NOG Collectie), Dieuwertje Wijsmuller (Bureau CCC en Raad voor Cultuur) en Marineke van der Reijden (Mondriaan Fonds).
16:45 Afsluiting met borrel

Het symposium is gratis, aanmelden via symposium.outofoffice@gmail.com

The Nursery Piece van Job Koelewijn en variaties op cirkels nr. III van Ad Dekkers (foto Peter Tijhuis) The Nursery Piece van Job Koelewijn en variaties op cirkels nr. III van Ad Dekkers (foto Peter Tijhuis)