Logo VNK

menu

Vacatures

Universiteit Utrecht zoekt Tijdelijk docent Kunstgeschiedenis Moderne en Hedendaagse Kunst

Functie

De afdeling Kunstgeschiedenis binnen het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis is op zoek naar een tijdelijk docent Kunstgeschiedenis moderne en hedendaagse kunst (1850 – heden). Het betreft voornamelijk onderwijstaken in de bachelor Kunstgeschiedenis en in de verschillende minors van de opleiding. Van de docent wordt onder andere verwacht dat deze hoorcolleges en werkcolleges geeft.

Profiel

De succesvolle kandidaat:

 • heeft ervaring in het verzorgen van onderwijs over moderne en hedendaagse kunst (1850 – heden);
 • is bereid om ook te doceren binnen het ruimere kunsthistorische onderwijs van de opleiding;
 • is in staat om BA scripties en stages te begeleiden;
 • heeft een actieve en ondersteunende houding naar het vakgebied, de opleiding en de collega’s en kan samenwerken en cursussen samen opzetten met collega’s;
 • is bereid zich intern educatief bij te scholen indien nodig;
 • beheerst zowel het Nederlands als het Engels op een academisch niveau.
 • In het bezit zijn van een Basiskwalificatie onderwijs (BKO) strekt tot aanbeveling.
 • Kandidaten moeten voldoen aan de voorwaarden zoals de IND deze aan werken in Nederland stelt.

 

Aanbod

Wij bieden:

 • een positie (0,7 fte) voor 3 of 4 jaar afhankelijk van arbeidsverleden aan de Universiteit Utrecht;
 • een salaris van minimaal €4.332,- en maximaal €5.929,- (schaal 11 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand, bij een fulltime dienstverband;
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • een pensioenregeling, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Nederlandse Universiteiten.

 

Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen, regelingen op het gebied van sport en cultuur en krijg je korting op software en andere IT-producten. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

 

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht

werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's

Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. Sharing science, shaping tomorrow

Aan de faculteit Geesteswetenschappen

zijn ongeveer 1.100 medewerkers en 7.000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega's en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

De faculteit streeft naar diversiteit onder haar medewerkers en studenten en zet zich in om een veilige en inclusieve omgeving te creëren voor iedereen, zoals te lezen is in het Equality, Diversity and Inclusion beleid van de Universiteit Utrecht.

De kernwaarden van de faculteit Geesteswetenschappen zijn professionaliteit, transparantie, verantwoordelijkheid, verbondenheid en veiligheid. Deze waarden gelden voor iedereen en we houden ze hoog, in ons werk en in onze communicatie met elkaar en naar anderen.

Ons onderzoeks- en docententeam onderzoekt kunst- en architectuurpraktijken vanaf de middeleeuwen tot en met het heden. Wij onderzoeken kunsthistoriografieën en bevragen bestaande kennispraktijken met betrekking tot de studie van kunst en architectuur. Dit omvat de studie van kunstwerken gebouwen, steden, objecten, materialen en technieken, uitwisselingen en ideeën binnen het domein van kunst en architectuur. In ons kunsthistorisch onderzoek krijgen het leven van kunstobjecten en de gebouwde omgeving speciale aandacht. Naast kunsthistorisch, theoretisch en historiografisch onderzoek ontwikkelen we creatieve en innovatieve onderzoeksmethoden, geïnspireerd door interdisciplinair, grensoverschrijdend onderzoek en digitale perspectieven. In Utrecht hebben we een bijzondere focus op globaliseringsprocessen en hun effecten op kunst, architectuur en cultureel erfgoed van de Middeleeuwen tot nu. Transculturele benaderingen verschillen per discipline, onderzoeker en periode, maar onze wetenschappers mengen zich collectief in dit hedendaagse debat.

Kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht probeert de studie van objecten te verdiepen door ze te verbinden met ideeën, omgevingen en mensen, van makers en opdrachtgevers tot bemiddelaars en gebruikers. Dit verbindt ons sterk met de erfgoedsector. We onderhouden productieve relaties met musea, erfgoedinstellingen en andere culturele instellingen en plekken in binnen- en buitenland. In samenwerking met hen werken we aan een duurzame, diverse en participatieve samenleving waarin we een prominente rol zien voor kunst, architectuur en cultureel erfgoed uit heden en verleden. Er is een aanzienlijk potentieel voor interdisciplinaire samenwerking met andere afdelingen en onderzoeksdomeinen binnen Geschiedenis en binnen afdelingsoverstijgende en faculteitsbrede onderzoeksknooppunten, waaronder bijvoorbeeld het Heritage and Public History Lab, het Centre for Environmental Humanities, het Centre for Digital Humanities en met onderzoeksgroepen van andere Faculteiten. 

Aanvullende informatie

Neem voor meer informatie contact op met Patrick van Rossem (afdelingshoofd Kunstgeschiedenis) via p.vanrossem@uu.nl.

*Wij verzorgen zelf de werving voor deze vacature. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.

Kandidaten met een niet-Nederlandse nationaliteit moeten voldoen aan de voorwaarden zoals de IND deze aan werken in Nederland stelt.

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via de sollicitatieknop.

Gesprekken zullen plaatsvinden op de Universiteit Utrecht op 27 november 2023, van 9.00 uur tot 12.00 uur. In uitzonderlijke gevallen kan een sollicitatiegesprek ook via Teams verlopen.

Uiterlijk reageren op 20 november 2023.

De volledige informatie vind je op de website van Universiteit Utrecht.