Logo VNK

menu

Vacatures

Universiteit Leiden zoekt Universitair Docent Kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd

Het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) nodigt kandidaten uit te solliciteren voor een Universitair Docent (UD) Kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd (0.8 – 1.0 fte), startdatum 1 augustus 2024.

Het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) is op zoek naar een Universitair Docent (UD) in de kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd. De succesvolle kandidaat zal onderzoek doen en cursussen geven in verschillende BA- en MA-programma’s, zoals de BA Kunstgeschiedenis en Arts, Media & Society en de MA Arts and Culture.

De taken

 • Je ontwikkelt, verzorgt en coördineert cursussen op het gebied van de vroegmoderne kunstgeschiedenis en kunsthistorische methodes zoals visuele analyse en iconografie op verschillende niveaus, in de BA Kunstgeschiedenis en Arts, Media & Society, de MA Arts and Culture en aanverwante programma’s. De voertaal is Nederlands of Engels;
 • Je begeleidt BA- en (Res)MA-scripties en stages in het Nederlands en Engels;
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling en implementatie van onderwijsvernieuwing, ook binnen de digital humanities, vanuit de digitale kennis en vaardigheden die relevant zijn voor de kunstgeschiedenis en je eigen onderzoeksgebied;
 • Je helpt bij het werven van studenten door bij te dragen aan open dagen, oriëntatie- en informatiesessies;
 • Je verricht onderzoek op basis van een individueel onderzoeksplan dat aansluit bij een van de onderzoeksprogramma’s van LUCAS, met name op het gebied van vroegmoderne kunstgeschiedenis, en presenteert de resultaten in de vorm van publicaties, presentaties op conferenties en andere manieren – aan academische, professionele en maatschappelijke partners en een breder publiek;
 • Je verwerft onderzoeksfinanciering in nationale en internationale subsidieprogramma’s (NWO, ERC, Horizon Europe etc.);
 • Je begeleidt promovendi (als co-promotor);
 • Je vervult bestuurs- en organisatietaken binnen de BA- en MA-programma’s waarin je lesgeeft, binnen het instituut LUCAS en de Faculteit Geesteswetenschappen;
 • Je neemt actief deel aan, en draagt bij aan, de academische gemeenschap van het instituut;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een (inter)nationaal netwerk binnen de academische wereld en in het beroepsveld.

 

Jouw profiel

 • Je bent gepromoveerd in de kunstgeschiedenis, met een specialisatie in de vroegmoderne tijd;
 • Je brengt expertise mee op het gebied van kunshistorische methodes zoals visuele analyse en iconografie en Digital Humanities;
 • Je bent op de hoogte van en draagt bij aan actuele thematiek, debatten en innovatieve methodes binnen het vakgebied;
 • Je bent een innovatieve en inspirerende docent, met een inclusieve benadering van onderwijs, ervaring in lesgeven buiten je onderzoeksfocus en een sterke betrokkenheid bij het lesgeven aan een diverse gemeenschap van BA- en (onderzoeks)MA-studenten;
 • Je bent bereid en in staat om binnen twee jaar te voldoen aan de eisen voor een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) als je nog geen Nederlandse universitaire onderwijsbevoegdheid hebt;
 • Je kunt bijdragen aan het onderzoeksprofiel van LUCAS en hebt affiniteit met de doelen, waarden en strategie van het instituut;
 • Je beschikt over aantoonbaar goed gewaardeerde onderzoekskwaliteiten, blijkend uit een lijst van publicaties (met name internationale peer-reviewed publicaties en/of monografieën) en toegekende prijzen of subsidies;
 • Je hebt ervaring met het verwerven van onderzoeks- of onderwijsprijzen/subsidies;
 • Je beschikt over digitale kennis en vaardigheden relevant voor het vakgebied;
 • Je communiceert duidelijk en bent een teamspeler, die enthousiast is om over disciplinaire grenzen heen samen te werken, zowel in onderwijs als onderzoek;
 • Je beschikt over de competenties conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren, resultaatgerichtheid en organisatiesensitiviteit;
 • Je beheerst de Nederlandse taal als moedertaal en de Engelse taal op near-native niveau;
 • Je woont en bent officieel geregistreerd in Nederland of bent bereid te verhuizen bij aanvang van de functie.

 

Expertise digitale geesteswetenschappen
We zoeken in het bijzonder kandidaten die beschikken over de digitale kennis en vaardigheden die relevant zijn voor hun onderzoeksgebied en die in staat zijn die kennis en vaardigheden te doceren.

Informatie
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de opleidingsvoorzitter van Kunstgeschiedenis, prof. dr. Stijn Bussels (s.p.m.bussels@hum.leidenuniv.nl). Vragen over de procedure kun je stellen aan Marjolijn Goos (im-lucas@hum.leidenuniv.nl), coördinator bedrijfsvoering. Informatie over LUCAS is hier te vinden.

Solliciteren
Je kunt je sollicitatie indienen tot uiterlijk 20 februari 23:59. Meer informatie over de vacature is te vinden via deze link.