Logo VNK

menu

Congressen en symposia

Symposium Museum Boijmans Van Beuningen en De Andere Helft: Vrouwen en Museale geefcultuur

De collectie van Museum Boijmans Van Beuningen bestaat voor een groot deel uit schenkingen en legaten van verzamelaars. Ondanks dat een op de vijf verzamelaars een vrouw was, weten we maar weinig over deze vrouwen of hebben we er in het verleden weinig aandacht aan besteed. Daarom onderzoekt Museum Boijmans Van Beuningen, dankzij de toekenning van een NWO-Museumbeurs, de rol van vrouwelijke steungevers van het museum gedurende afgelopen 175 jaar.

Onderzoek

Dit onderzoek heeft meer dan vijfhonderd individuele vrouwen geïdentificeerd die op diverse wijzen hebben gedoneerd aan de museumcollectie, variërend van alledaagse objecten tot canonieke schilderijen, zoals Lyrisches (1911) van Wassily Kandinsky. Om tussentijdse resultaten te presenteren en het in context te plaatsen organiseert Museum Boijmans Van Beuningen in samenwerking met De Andere Helft een symposium over vrouwen en museale geefcultuur.

Keynotes

Tijdens dit symposium zullen sprekers uit verschillende disciplines, instellingen en musea hun expertise delen. Keynote Professor Dr. Helleke van den Braber (Universiteit Utrecht) zal ingaan op de motieven achter het schenken aan musea. Vanuit haar promotieonderzoek zal Mariëlle Ekkelenkamp (Universiteit van Amsterdam) uiteenzetten hoe verschillende vrouwen (met of zonder echtgenoot) door bemiddeling van de Vereniging Rembrandt geld of kunstwerken aan openbare museale collecties wisten te doneren. Dorine Maat (Amsterdam Museum) – die eveneens een NWO Museumbeurs ontving – zal haar bevindingen delen over de collectie en nalatenschap van Sophia Lopez Suasso-de Bruijn aan het vervolgens opgerichte Stedelijk Museum Amsterdam. Bram Donders (Museum Boijmans Van Beuningen) zal de resultaten van zijn onderzoek naar vrouwelijke schenkers en legatoren aan Museum Boijmans Van Beuningen toelichten.

Informatie, programma & tickets

Zie website.

De Andere Helft

De Andere Helft is een platform dat de rol van vrouwen in de Nederlandse kunstwereld tussen 1780 en 1980 onderzoekt, met bijzondere aandacht voor museale collecties. Dit initiatief, geleid door het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum Amsterdam, het Museum Boijmans Van Beuningen, de Universiteit van Amsterdam, de Reinwardt Academie en het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, streeft ernaar het bewustzijn, de kennis en de zichtbaarheid van vrouwen als actoren in het Nederlandse kunstveld te vergroten.

Kees van Dongen, Le doigt sur la joue (De vinger aan de wang), ca. 1911, Bruikleen Stichting Museum Boijmans Van Beuningen. Schenking Louise de Graaff-Bachiene, 1949-1950   Kees van Dongen, Le doigt sur la joue (De vinger aan de wang), ca. 1911, Bruikleen Stichting Museum Boijmans Van Beuningen. Schenking Louise de Graaff-Bachiene, 1949-1950