Logo VNK

menu

Congressen en symposia

Slotsymposium De vitale buitenplaats voor de toekomst bewaard

Op dit symposium op Buitenplaats Amerongen op 29 september wordt vooral stil gestaan bij de vraag hoe wij in de komende jaren op verantwoorde wijze zorgzaam en zo goed mogelijk met de historische domeinen om moeten gaan. Welke waarden bezitten historische buitenplaatsen en wat is hun voortbestaan ons waard?

Meer informatie

Het symposium is bedoeld voor eigenaren/beheerders van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen, terreinbeherende organisaties, beleidsmakers en direct betrokkenen bij de instandhouding van KBL. Lees meer over het programma van de dag, aanmelding en kosten op de website van Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen (sKBL).