Logo VNK

menu

Kunsthistorici in het nieuws

Renske Suijver conservator van De Mesdag Collectie

Associate conservator van het Van Gogh Museum Renske Suijver is per 1 januari 2019 benoemd tot conservator van De Mesdag Collectie. Zij zal verantwoordelijk zijn voor alle kunstinhoudelijke activiteiten rond de collectie van De Mesdag Collectie. Suijver: ‘De Mesdag Collectie is een intiem en voor velen nog onontdekt museum vol prachtige schilderijen en kunstobjecten. De geschiedenis van het echtpaar Mesdag en hun belang voor de kunst van de 19de eeuw speelt hierin een grote rol en biedt aanknopingspunten voor veel relevante thema’s.’

De Mesdag Collectie in Den Haag bevat de bijzondere verzameling 19de-eeuwse kunst van de beroemde zeeschilder Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw Sientje Mesdag-van Houten. Sinds 1990 valt De Mesdag Collectie onder het beheer van de Stichting Van Gogh Museum. Suijver zal haar werkzaamheden als conservator van De Mesdag Collectie combineren met het voorbereiden van een tentoonstelling over de invloed van de Europese avant-garde op Gustav Klimt in het Van Gogh Museum en de coördinatie van alle uitgaande bruiklenen uit beide instituten. Zij neemt de verantwoordelijkheid over van Maite van Dijk, die sinds 2008 conservator van De Mesdag Collectie was. Van Dijk kan zich vanaf nu volledig richten op de schilderijen van Van Goghs tijdgenoten in het Van Gogh Museum en het maken van tentoonstellingen.

Suijver (1984) studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht (2002-2006) en aan de Vrije Universiteit behaalde zij in 2008 haar master Museumconservator. Vervolgens maakte zij een tentoonstelling en publicatie over de collectie Haagse School-werken in het Rijksmuseum. Sinds 2009 werkt ze in het Van Gogh Museum. 

Suijver is kenner op het gebied van de 19de-eeuwse kunst in het algemeen, en de Nederlandse kunst van de tweede helft van die eeuw in het bijzonder. Ze heeft gepubliceerd en tentoonstellingen gemaakt over verschillende aspecten van Van Goghs oeuvre, zoals zijn verzameling prenten en zijn schetsboekjes. Ze richt zich echter vooral op de kunst van zijn tijdgenoten en de verzameling van De Mesdag Collectie, waarvoor ze ook meewerkte aan de museumcatalogus (2011) en de publicatie Hendrik Willem Mesdag. Kunstenaar, verzamelaar, entrepreneur (2015).

In De Mesdag Collectie was Suijver reeds verantwoordelijk voor de tentoonstellingen Verbeelding van de Oriënt en Mesdag & Japan, waarin bijzondere deelverzamelingen van De Mesdag Collectie werden uitgelicht. Momenteel werkt ze aan een tentoonstelling over Mesdag en zijn collectie keramiek van Theo Colenbrander, die vanaf 8 maart in het museum te zien zal zijn.

Daubignyzaal De Mesdag Collectie Daubignyzaal De Mesdag Collectie