Logo VNK

menu

Kunsthistorische ontwikkelingen

Publicatie: Art Stories from the Netherlands and Italy, 1550-1800

Publicatie: Art Stories from the Netherlands and Italy, 1550-1800 opgedragen aan Gregor J.M. Weber

'Art Stories from the Netherlands and Italy, 1550-1800' is een liber amicorum, opgedragen aan kunsthistoricus Gregor J.M Weber, bij zijn afscheid, medio 2023, als Hoofd Beeldende Kunst van het Rijksmuseum in Amsterdam. Het boek is samengesteld door kunsthistorici Fred G. Meijer, Carla van de Puttelaar en Lisanne Wepler.

Voor deze publicatie hebben veertig collega's uit binnen- en buitenland samen 38 artikelen geschreven met nieuw en niet eerder gepubliceerd materiaal. Ze behandelen tekeningen, schilderijen en prenten van kunstenaars als Pieter Bruegel in de zestiende eeuw tot Hendrik Andriessen in de late achttiende eeuw. Diverse kunstenaars worden (opnieuw) gedefinieerd, zoals David Colijns, Nicolaes Fick, Abraham van de Poel en Cornelia de Rijk. Kunstwerken en hun thema's worden geanalyseerd en verklaard, waaronder bladmuziek op een stilleven, dansende dieren, 'Kunst om Gunst', kermiskoeken, de Emmaüsgangers en verzamelingen. Verbanden worden gelegd en voorgesteld, zoals tussen Bruegel en Bosch, Adam Willaerts en Magdalena de Passe, Rembrandt en Niccolo dell'Abbate en Veronese en Otto Dix.

Werken van uiteenlopende kunstenaars worden gedetailleerd beschreven en/of toegevoegd aan hun oeuvres: Bartholomeus Breenbergh, Jan Brueghel, Gerrit Dou, Caesar van Everdingen, Johannes Glauber en Gerard de Lairesse, Jacob Grimm, Wolfgang Heimbach, Victor Honoré Janssens, Isaac de Jouderville, Adriaan de Lelie, Frans van Mieris, Clara Peeters, Rembrandt, Joris van Schooten, Tintoretto, Cornelis Troost, Adriaen van der Werff, Thomas van der Wilt en Emmanuel de Witte. Het boek is rijk geïllustreerd met meer dan 450 afbeeldingen. Een lijst van publicaties door Gregor Weber completeert dit Liber Amicorum.

Lijst van auteurs: Gwendolyn Boevé-Jones, Carolin Bohlmann, Marten Jan Bok, Edwin Buijsen, Nils Büttner, Mireille E Cornelis, Franziska Ehrl, Margriet van Eikema Hommes, Rudi Ekkart, Julia Ellinghaus, Josephina de Fouw, Marlies Giebe, Jasper Hilligers, Kayo Hirakawa, Holger Jacob-Friesen, Anita Jansen, Thomas Ketelsen, Christi M. Klinkert, Geert-Jan Koot, Friso Lammertse, Justus Lange, Huigen Leeflang, Andrea Linnebach, Fred. G. Meijer, Sander Paarlberg, Teresa Posada Kubissa, Carla van de Puttelaar, Cèlia Querol Torelló, Eddy Schavemaker, Gero Seelig, Christian Tico Seifert, Paul J. Smith, Giovanni Paolo di Stefano, Ariane van Suchtelen, Jane Shoaf Turner, Matthias Ubl, Christiaan Vogelaar, Lisanne Wepler, Arthur K. Wheelock Jr., Marjorie E. Wieseman en David de Witt.

Art Stories from the Netherlands and Italy, 1550-1800 is dedicated to the art historian, Gregor J.M. Weber, on the occasion of his retirement, mid-2023, as Head of the Fine Arts Department of the Rijksmuseum in Amsterdam. The book has been compiled by art historians Fred G. Meijer, Carla van de Puttelaar and Lisanne Wepler.

Forty colleagues from the Netherlands and abroad have contributed 38 articles to this book, containing new and previously unpublished material. They discuss drawings, paintings and prints by artists such as Pieter Bruegel in the sixteenth century to Hendrik Andriessen in the late eighteenth century. Various artists are defined (anew), such as David Colijns, Nicolaes Fick, Abraham van de Poel and Cornelia de Rijk. Works of art and their themes are analyzed and explained, among them sheet music in a still life, dancing animals, ‘Art for Favour’, kermiskoeken, the Supper at Emmaus and collections. Connections are made and suggested, such as between Bruegel and Bosch, Adam Willaerts and Magdalena de Passe, Rembrandt and Niccolo dell'Abbate and Veronese and Otto Dix.

Works by a variety of artists are described in detail and/or added to their respective oeuvres: Bartholomeus Breenbergh, Jan Brueghel, Gerrit Dou, Caesar van Everdingen, Johannes Glauber and Gerard de Lairesse, Jacob Grimm, Wolfgang Heimbach, Victor Honoré Janssens, Isaac de Jouderville, Adriaan de Lelie, Frans van Mieris, Clara Peeters, Rembrandt, Joris van Schooten, Tintoretto, Cornelis Troost, Adriaen van der Werff, Thomas van der Wilt and Emmanuel de Witte. The book is richly illustrated with over 450 images. A list of publications by Gregor Weber completes this Liber Amicorum.

 

Art Stories from the Netherlands and Italy, 1550-1800

Liber Amicorum in Honour of Gregor J.M. Weber

Redactie: Fred G. Meijer, Carla van de Puttelaar, Lisanne Wepler

Uitgever: Galatea Publishers

ISBN/EAN: 978-90-817026-3-8

23x29 cm, 432 pagina’s, 38 essays

Prijs: 49 euro

Publicatie 'Art Stories from the Netherlands and Italy, 1550-1800' (2023) Publicatie 'Art Stories from the Netherlands and Italy, 1550-1800' (2023)