Logo VNK

menu

Congressen en symposia

OSK Sectiedag Vroegmoderne Kunst | Vrouwen in de vroegmoderne kunstwereld

Onderzoekers gaan in lezingen in op de lopende wetenschappelijke en museale onderzoekprojecten rond het thema Vrouwen in de vroegmoderne kunstwereld.

De sectiedag ‘Vrouwen in de vroegmoderne kunstwereld’ besteedt aandacht aan de uiteenlopende feministische benaderingen in de kustgeschiedenis en hun betekenis voor de bestudering van de vroegmoderne kunst. In verschillende lezingen zullen onderzoekers die werkzaam zijn aan de universiteit en in het museum ingaan op hun recent opgezette en lopende wetenschappelijke en museale onderzoekprojecten.

25 mei 2023 | Ateliergebouw, Hobbemastraat 22, Rijksmuseum Amsterdam

Informatie

25 mei 2023 | 9:30 – 17:00 uur | Ateliergebouw, Hobbemastraat 22, Rijksmuseum Amsterdam

Onderzoekschool Kunstgeschiedenis in samenwerking met het Rijksmuseum

Registratie via deze link (vóór 15 mei 2023)
OSK PhD en RMa leden hebben voorrang bij inschrijving

Geef bij de aanmelding aan of je beschikt over een Museumkaart of een andere kortingskaart en vergeet niet om deze mee te brengen naar de studiedag.

Neem een identiteitsbewijs mee voor de entree in het Ateliergebouw (deze is verplicht).

Organisatoren:

Ingrid Vermeulen (Vrije Universiteit Amsterdam)

Josephina de Fouw (Rijksmuseum Amsterdam)

Als onderdeel van de new art history heeft de feministische kunstgeschiedenis verschillende benaderingen ontwikkeld om bestaande inzichten in de geschiedenis van de kunst te herzien. Zo worden kunstenaressen en hun oeuvres opgespoord met als doel om de canon van de kunst inclusiever en diverser te maken. Kunstenaressen worden als aparte groep bestudeerd om bepaalde specifieke eigenschappen voor het voetlicht te brengen, zoals bijvoorbeeld hun sociale omstandigheden. Of zij worden onderzocht juist als integraal onderdeel van kunstwereld. In dat laatste geval staan niet alleen kunstenaressen in de belangstelling, maar ook vrouwelijke opdrachtgevers, verzamelaars, handelaren of uitgevers en de uiteenlopende relaties die zij onderhielden met verschillende partijen in de kunstwereld. Hierbij treden vrouwen op als producent van kunst, maar ook als bemiddelaar of medewerker binnen uiteenlopende netwerken of samenwerkingsverbanden.

De sectiedag ‘Vrouwen in de vroegmoderne kunstwereld’ besteedt aandacht aan deze uiteenlopende feministische benaderingen in de kustgeschiedenis en hun betekenis voor de bestudering van de vroegmoderne kunst. In verschillende lezingen zullen onderzoekers die werkzaam zijn aan de universiteit en in het museum ingaan op hun recent opgezette en lopende wetenschappelijke en museale onderzoekprojecten. De onderzoekschool Kunstgeschiedenis organiseert de sectiedag in samenwerking met het Rijksmuseum, in verband met het meerjarige onderzoeksprogramma ‘Vrouwen van het Rijksmuseum’. Aansluitend is er gelegenheid om de tentoonstelling ‘Vrouwen op papier’ te bezoeken in het Rijksmuseum.

Programma:

09:30-10:00     Inloop thee/koffie

09:55-10:00     Introductie Ingrid Vermeulen, Vrije Universiteit Amsterdam

10:00-10:40     Josephina de Fouw, Rijksmuseum Amsterdam | Vrouwen van het Rijksmuseum. Het vrouwelijke narratief in de collectie achttiende-eeuwse schilderkunst.

10:40-11:20     Judith Noorman, Universiteit van Amsterdam | The Female Impact. Rethinking The Early Modern Art Market

11:20-12:00     Marleen Puyenbroek, Universiteit van Amsterdam | Thuiswerken. Vrouwelijke kunstenaars in de Republiek en de betekenis van het huishouden voor hun artistieke productie, 1580-1720

12:00-13:00     Lunch

13:00-13:40     Catherine Powell-Warren, Universiteit van Gent | Collaborative Nature: Maria Sybilla Merian, her daughters, and Alida Withoos

13:40-14:20     Nelleke de Vries, Rijksmuseum Twenthe | Face to Face. Hernieuwde inzichten in het oeuvre van Sofonisba Anguissola en haar zussen

14:20-14:35     Ilona van Tuinen, Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam | De tentoonstelling Vrouwen op papier

14:35-14:40     Ingrid Vermeulen, Afsluiting

14:40-15:00     Pauze thee/koffie

15:00-17:00     Bezoek aan de tentoonstelling Vrouwen op papier.

Zie meer informatie op de website van OSK.