Logo VNK

menu

Onderzoek

Oraties: Prof. dr. Hanneke Grootenboer en Prof. dr. Ann Demeester.

Prof. dr. Hanneke Grootenboer, hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit / Faculteit der Letteren zal met het uitspreken van haar rede getiteld: Interieur en interioriteit: Het visuele denken in zeventiende-eeuwse Nederlandse kunst en Prof. dr. Ann Demeester, hoogleraar aan de Radboud Universiteit / Faculteit der Letteren met de Anton van Duinkerken bijzondere leeropdracht in Kunst en Cultuur zal met het uitspreken van haar rede getiteld: Het transhistorische museum als instrument: Appropriatie van de kunstenaarsblik het ambt aanvaarden in een academische zitting op vrijdag 13 mei 2022 om 15.30 uur.

website OSK

De oratie was ook te volgen via de
livestream: www.ru.nl/aula/livestream

Hanneke Grootenboer Hanneke Grootenboer
Ann Demeester Ann Demeester