Logo VNK

menu

Congressen en symposia

Oproep tot bijdragen Historicidagen 2022

Van 25 tot en met 27 augustus 2022 organiseert het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) voor de derde keer de Historicidagen, dit keer samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De Historicidagen bieden drie dagen vol met lezingen, debatten en workshops om de diversiteit en dynamiek van de historische praktijk te tonen en de samenwerking tussen álle historici te bevorderen.

De Historicidagen staan open voor alle historici die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: studenten, docenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, leraren, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere historische professionals. Historisch geïnteresseerden zijn van harte welkom als deelnemer. Deze editie van de Historicidagen heeft als thema Grenzeloze Geschiedenis.

 

Oproep tot bijdragen

De volgende soorten sessies worden in Rotterdam georganiseerd:

·         Spreading the News Sessions bieden de ruimte om individueel of groepsgewijs vernieuwend historisch onderzoek te presenteren, maar ook om nieuwe benaderingen, projecten van erfgoedinstellingen of praktijken uit het historisch onderwijs te delen. Ook de toepassing van nieuwe digitale onderzoeks- en presentatietechnieken passen hierin.

·         Opinions without Borders bieden een forum aan sprekers die expliciet van mening verschillen over relevante historische onderwerpen en daarover de dialoog zoeken. Het is de bedoeling dat alle meningen aan bod kunnen komen, zolang ze kunnen terugvallen op historische kennis en argumenten.

·         Crossing Border Sessions zijn wat de naam al zegt: sessies die grenzen overstijgen of doorbreken. Dat mag inhoudelijk zijn, maar ook door een andere vorm van presenteren te kiezen. Crossing Border Sessions kunnen de vorm aannemen van een brainstorm, storytelling, labs, en een Hyde Park Speaker’s Corner (zeepkist).

Deel uw expertise, projecten en ideeën en dien vóór 1 februari 2022 een voorstel van maximaal 500 woorden in. Dat kan individueel, maar ook namens een (werk)groep of organisatie. Jonge historici worden nadrukkelijk uitgenodigd voorstellen in te dienen.

Kijk voor meer informatie over de Historicidagen op www.historicidagen.nl