Logo VNK

menu

Personalia

Museummedaille voor kunsthistoricus Peter Hecht

Ingrid van Engelshoven, demissionair minister van OCW, heeft 25 januari de Museummedaille uitgereikt aan emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis Peter Hecht. Hij ontving deze koninklijke onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor het Nederlands openbaar kunstbezit.

Hecht heeft zich als bestuurslid van de Vereniging Rembrandt gedurende 22 jaar ingezet voor de verwerving van begerenswaardige kunstwerken door Nederlandse musea. Door zijn publicaties en door de belangwekkende tentoonstellingen die hij als gastconservator organiseerde, heeft hij het draagvlak voor het Nederlands openbaar kunstbezit vergroot.

De Museummedaille, die alleen in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend, is bestemd voor personen die een zeer waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de collecties van Nederlandse musea. De koninklijke onderscheiding werd in 1817 door Koning Willem I in het leven geroepen. Minister Van Engelshoven: ‘Al decennialang zet Peter Hecht zich in voor ons openbaar kunstbezit, vanuit onderwijs, cultuur en wetenschap. Zijn kennis heeft hij overgebracht op generaties aan conservatoren en onderzoekers. Als gastconservator liet hij het grote publiek ervaren hoe belangrijk openbaar kunstbezit is, zoals met de recente tentoonstelling Als kunst je lief is, in het Kröller-Müller Museum. Een zeer verdiende onderscheiding.’

Levende collecties
In zijn dankwoord benadrukte Hecht dat het museum een essentiële rol speelt in de maatschappij: ‘Het museum is er om te leren kijken aan de hand van wat er is te zien en te leren nadenken over onze eigen plaats in de tijd – zowel historisch als existentieel.’ Voor het vervullen van die taak is de verwerving van nieuwe (kunst)objecten van groot belang, aldus Hecht: ‘Het museum is een instituut met een hart en een geweten. En dat is zijn collectie. Zo’n collectie hebben is echter niet genoeg. Een collectie moet ook leven om haar werk te kunnen doen.’

Onvervangbare bijdrage
Martijn Sanders, voormalig bestuurslid en voorzitter van de Vereniging Rembrandt van 2009 tot 2016: ‘Vele jaren mocht ik getuige zijn van de unieke inbreng van Peter bij voorgestelde aankopen. Peter is een uitzonderlijke kunsthistoricus die ook altijd kijkt naar het verhaal achter het kunstwerk, en bovendien naar de plaats waarin het kunstwerk terecht zou komen. Met zijn brede kijk en kennis heeft hij een onvervangbare bijdrage geleverd aan de Collectie Nederland.’

Dit bericht is overgenomen van de Vereniging Rembrandt

Sebiha Öztas Sebiha Öztas