Logo VNK

menu

Beurzen en fondsen

Museumbeurzen NWO-programma beschikbaar

Het onderzoeksprogramma Museumbeurzen biedt de mogelijkheid om kortlopend onderzoek te doen in een van de ruim 400 musea in Nederland. Doel is het bevorderen van talentontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek in het museale veld. De sluitingsdata voor aanvragen zijn 22 december 2022 of uiterlijk 18 mei 2023.

De nieuwe call van het NWO-programma Museumbeurzen is geopend en gepubliceerd. Het Ministerie van OCW heeft € 1.024.624,- beschikbaar gesteld voor onderzoek van, over en voor musea. Hiermee worden projecten gefinancierd die bijdragen aan het versterken van de wetenschapsfunctie van musea.

Het succesvolle onderzoeksprogramma Museumbeurzen geeft vorm aan de mogelijkheid om kortlopend onderzoek te doen in een van de ruim 400 musea in Nederland. Het onderzoek is in handen van een museumexpert en vindt plaats in samenwerking met universiteitsonderzoekers. Dit is de vierde ronde van deze call. In 2014, 2018 en 2021 waren de vorige rondes de calls van het programma Museumbeurzen.

Net als in de voorgaande rondes heeft ook deze call het doel talentontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek in het museale veld bevorderen. Er zijn ondertussen al 26 succesvolle projecten gehonoreerd.

Zie: https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/creatieve-industrie/museumbeurzen/onderzoeksprojecten 

Alle medewerkers van musea kunnen een aanvraag indienen voor een onderzoekbeurs zolang ze beschikken
over:

  •  een masterdiploma;
  •  een vaste of tijdelijke aanstelling bij een museum gedurende de looptijd van het project

 

(let op: een museum mag een aanvrager dus tijdelijk in dienst nemen voor het uitvoeren van het project)

Een aanvraag kan op twee aparte momenten worden ingediend, op uiterlijk 22 december 2022 en 18 mei 2023.

De uitslag van de eerste ronde wordt bekend gemaakt in maart 2023, van de tweede in juli 2023.

Bekijk de website van NWO voor meer informatie. Hier vindt u ook de contactgegevens van eerdere deelnemers aan het programma, die graag hun ervaringen met het opstellen van een aanvraag voor Museumbeurzen met u delen. Met vragen over de Call for Proposals kunt u terecht bij Daan Olthoff via
museumbeurzennwo@nwo.nl.