Logo VNK

menu

Congressen en symposia

MACCH conferentie over herkomst, restitutie en teruggave van kunst en erfgoed

Op zondag 19 en maandag 20 maart vindt, in aansluiting op kunstbeurs TEFAF, de jaarlijkse MACCH-conferentie plaats in Maastricht. De conferentie probeert transdisciplinaire oplossingen te vinden voor problemen op het gebied van kunst, erfgoed, recht en markt. Deze editie gaat het over herkomst, restitutie en teruggave.

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog hebben verschillende landen wetten ingevoerd om de restitutie en teruggave van door nazi’s geroofde of onder dwang verkochte kunstwerken te vergemakkelijken. Plundering van kunstwerken is echter van alle tijden. Ook West-Europese landen hebben tijdens hun koloniale overheersing cultuurgoederen uit voormalige koloniën geroofd.

Teruggave

Steeds meer voormalig gekoloniseerde landen proberen cultuurschatten terug te krijgen. Westerse musea staan daarom voor de uitdaging hoe zij de daarvoor benodigde herkomstonderzoeken kunnen opschalen. Ook rijst de vraag of het beleid dat voor nazi-roofkunst is ontwikkeld kan worden toegepast op koloniale goederen en erfgoed. Een derde uitdaging vormen  plunderingen door de Sovjet-Unie (tijdens de Russische Revolutie en na 1945) waarvoor geen restitutieregels zijn geformuleerd, en de huidige plunderingen uit conflictgebieden zoals Oekraïne.

Discussies over herkomst en rechtmatig eigendom, evenals juridische en ethische claims met betrekking tot geroofde objecten, bieden museale instellingen, kunsthandelaars en particuliere verzamelaars de nodige onzekerheid. Daarom is het van belang dat restitutiecommissies en rechtbanken in hun zoektocht naar rechtvaardige oplossingen, vertrouwen proberen te scheppen en transparantie bieden. Dat vraagt om een open dialoog en samenwerking tussen alle relevante belanghebbenden.

Aanmelding en programma

U kunt zich aanmelden voor de conferentie via macch@maastrichtuniversity.nl. De voertaal is Engels.

Het uitgebreide programma vindt u hier.

Kosten (voor twee dagen): 25 euro, studenten betalen 10 euro.

Locatie zondag: Maastricht, STAYOKAY
Locatie maandag: Maastricht, Rechtenfaculteit, Bouillonstraat 3, Statenzaal

Deze informatie is afkomstig van de Nederlandse website van UNESCO.