Logo VNK

menu

Vacatures

Lucas van Leydenfonds: stadscurator

Het nieuw opgerichte Lucas van Leydenfonds in Leiden is op zoek naar een bevlogen en inspirerende Stadscurator op freelance basis, omvang in overleg, gemiddeld 16 uur per week.

Leiden heeft de Lucas Art Award in het leven geroepen om Leiden internationaal te profileren als stad van kunst en kennis en een positieve bijdrage te leveren aan het lokale klimaat wat betreft beeldende kunst in de openbare ruimte en het Leidse publiek te enthousiasmeren voor beeldende kunst én wetenschap. De prijs dient een spannende inhoudelijke dynamiek te veroorzaken op de grens van beeldende kunst en wetenschap, waardoor Leiden zich naar buiten toe kan profileren als stad van kunst en kennis.

Tegelijkertijd dient de prijs ook het Leidse klimaat rondom beeldende kunst in de openbare ruimte te bevorderen. De prijs wordt gezien als een uitgelezen kans om het klimaat rondom beeldende kunst in de stad van kunst en kennis een flinke impuls te geven. In de criteria voor de prijs ligt een duidelijke link met de wetenschap en kwaliteit van werk en wordt er gewerkt met scouts en een jury. De stadscurator is tevens voorzitter van de scoutingscommissie.

Het nieuw opgerichte Lucas van Leydenfonds in Leiden is op zoek naar een bevlogen en inspirerende Stadscurator op freelance basis, omvang in overleg, gemiddeld 16 uur per week, aangesteld voor een periode van 3 jaar.

De stadscurator speelt een cruciale en verbindende rol tussen de gemeente en de organisatie van de Lucas van Leyden kunstprijs. De opdracht is tweeledig: de stadscurator is verantwoordelijk voor het opstellen van een artistiek/inhoudelijk plan voor de nieuwe Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte én voor het faciliteren van een kunstprijs, de Lucas Art Award.

Beeldende kunst in de openbare ruimte
Door de Leidse gemeenteraad is de nota ‘Visie op beeldende kunst in de openbare ruimte’ (BKOR) vastgesteld. Belangrijke kernwaarden in die visie zijn:

  • De bestaande beeldende kunst in de openbare ruimte is voor zover het autonome kunst betreft, toe aan herwaardering ten aanzien van de bijdrage die het levert aan het Leidse stadsprofiel en de omgeving van het kunstwerk;
  • Het imago van Leiden als internationale kennisstad, als stad van ontdekkingen, wordt versterkt door de plaatsing van zorgvuldig op dit thema uitgekozen beeldende kunst in de openbare ruimte;
  • Nieuwe beeldende kunst in de openbare ruimte draagt bij aan het stadsprofiel van Leiden, is in principe tijdelijk aard en getuigt van een ruime opvatting van het begrip beeldende kunst;


Wat zoeken we?

  • Een brede kennis van actuele ontwikkeling op het gebied van beeldende kunst in de openbare ruimte, lokaal, nationaal en internationaal;
  • Aantoonbaar recente ervaring met het initiëren, organiseren en managen van projecten van beeldende kunst in de openbare ruimte (waaronder het uitschrijven en begeleiden van prijsvragen i.h.k.v een selectieprocedure voor kunstenaars);
  • Affiniteit met de stad Leiden als stad van kunst en kennis en bereidheid om zich te verdiepen in alle aspecten die deel uit maken van de identiteit van Leiden;

Wat bieden we?

  • De stadscurator is een zelfstandig opererende functionaris die organisatorisch is ondergebracht bij Stichting Cultuurfonds Leiden;
  • De stadscurator legt van haar/ zijn werkzaamheden verantwoording af door middel van inhoudelijke en financiële verslagen aan het bestuur van Stichting Cultuurfonds Leiden en – via het bestuur van die stichting – aan B&W van Leiden, betreffende de jaarlijkse besteding van de middelen uit het BKOR- fonds.
  • De stadscurator wordt op freelance basis (gemiddeld 16 uur per week) aangesteld voor een periode van 3 jaar.

De sluitingsdatum is 22 maart 2019. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Flik, cultuurmakelaar en directeur Cultuurfonds Leiden via mirjam@lucasvanleydenfonds.nl.

www.lucasvanleydenfonds.nl