Logo VNK

menu

Congressen en symposia

Lezing: Karel de Grote in Zürich door prof. dr. Jos Koldeweij (12 juni, Nijmegen)

Op dinsdag 12 juni zal prof. dr. Jos Koldeweij, hoogleraar Kunstgeschiedenis van de late middeleeuwen, bij de de Kunsthistorische Kring Nijmegen komen spreken over een opvallende iconografie van Karel de Grote in Zürich.

De weergave van Karel de Grote is een vaker terugkerend thema in de kunst van de late middeleeuwen. Toch blijkt de iconografie van deze als heilige vereerde keizer niet alom eensluidend te zijn. Eerder onderzoek naar pelgrimstekens met voorstelling van Karel de Grote, weergegeven als vorst zetelend op een troon met zwaard op de knieën, leidde tot een nieuwe identificatie. Deze uiterst karakteristieke Karelsiconografie komt noemenswaardig niet voor in de rijksstad Aken, het centrum van de Kareldevotie. Deze iconografie kent haar bron echter in het Zwitserse Zürich en diende van de dertiende tot in de zeventiende eeuw als beeld voor het Grossmünster en de stad. Deze kenmerkende voorstellingswijze uitte zich in meerdere vormen en kent een duidelijke link met Zürich en het Grossmünster.

Sinds het midden van de twaalfde eeuw wordt Karel de Grote met het Grossmünster in verband gebracht en vanaf de dertiende eeuw zelfs als stichter beschouwd en als heilige vereerd. Tijdens deze lezing zal nader in worden gegaan op de invloed van Karel de Grote in Zürich waar deze opvallende iconografie een sleutelrol in speelt.

Praktische informatie:

Datum: 12 juni 2018

Locatie: Erasmusgebouw, verdieping 2, zaal 50 (E2.50). Erasmusplein 1, Nijmegen

19.00 – 19.30 Inloop met koffie en thee

19.30 – 20.30 Lezing en vragen

Entree: normaal - 5 euro / medewerkers en Alumni Benefits Card-houders - 3 euro* / studenten – gratis**

 

* Op vertoon van medewerkers pas of Alumni Benefits Card

** Op vertoon studentenkaart

Aanmelden op: www.ru.nl/kkn