Logo VNK

menu

Onderzoek

Lezing Eveline Deneer - ‘Het privéleven van onze voorouders’. Nieuwe perspectieven op het verleden in de schilderkunst van de vroege negentiende eeuw’ 

Lezing ‘Het privéleven van onze voorouders’. Nieuwe perspectieven op het verleden in de schilderkunst van de vroege negentiende eeuw’ door Eveline Deneer.

Eveline Deneer is universitair docent Kunstgeschiedenis en Erfgoed aan de Universiteit Utrecht.

Haar proefschrift, Une autre histoire: imaginaires historiques « privés » dans la peinture européenne au début du xixe siècle, entre passé national et histoire partagée, dat ze verdedigde aan de Université Paris I Panthéon-Sorbonne, wordt momenteel bewerkt voor publicatie.

Eveline richt zich in haar onderzoek onder andere op historische verbeelding, cultureel nationalisme en transculturele uitwisseling in de Europese kunst in de negentiende eeuw. Tussen 2012 en 2014 was ze als assistent betrokken bij de grote dubbeltentoonstelling L’invention du passé (Lyon en Bourg-en-Bresse), over de geschiedschilderkunst in Europa in de eerste helft van de negentiende eeuw.

Aanmelden kan hier.

In 2022 reikte de VNK de Karel van Manderprijs uit aan Eveline Deneer voor haar publicatie 'Une autre Histoire'.