Logo VNK

menu

Vacatures

LekArt 2020 - Curator

LekArt is het tweejaarlijkse beeldende kunstfestival van Culemborg en bestaat sinds 1990. LekArt maakt kwalitatief hoogwaardige, vernieuwende kunst toegankelijk voor een breed publiek. Er is voor drie edities (2016, 2018 en 2020) gekozen voor het thema Gedeelde Grond. LekArt 2020 vindt plaats in het weekend van 25 t/m 27 september 2020 in het gebied langs de Lek (uiterwaarden en dijken). Aanleiding is dat Culemborg 25 jaar geleden moest evacueren vanwege hoogwater in de rivieren. LekArt 2020 zoekt een curator.

Subsidies en donaties zijn de voornaamste inkomstenbron van LekArt. Voor LekArt 2020 is, naar verwachting, een budget van ca. € 150.000,- beschikbaar. De curator werkt nauw samen met de zakelijk leider en de communicatieadviseur.

Curator
Het bestuur van LekArt is – voor Lekart 2020 - op zoek naar een curator met ervaring, lef, een aantoonbaar netwerk in de beeldende kunst en ervaring met werk op locatie. Iemand die geëngageerde kunst voelt, proeft en ruikt. Iemand die het thema van LekArt 2020 kan vertalen naar een coherente kunstroute die de bezoeker meeneemt in het verhaal LekArt 2020.
 

De curator

 • ontwikkelt in samenspraak met het bestuur een sterk inhoudelijk concept voor Gedeelde Grond LekArt-editie 2020;
 • is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van inhoudelijke aspecten van het projectplan
 • stelt een visueel intrigerende & spraakmakende tentoonstelling samen die ook bezoekers van buiten Culemborg trekt
 • laat de kunstenaars die aan LekArt 2020 deelnemen Culemborg, de LekArt-route en de LekArt werkwijze ervaren;
 • levert een wezenlijke bijdrage aan randprogrammering die de tentoonstelling verrijkt en verdiept en kunstliefhebbers enthousiasmeert (rondleidingen, lezingen & labs);
 • levert inhoudelijke input voor de communicatie van LekArt 2020 met het publiek  (uitnodigingen, catalogi, openingen, activiteiten, de pers etc.)  
 • werkt nauw samen met de zakelijke leider en een team van professionals en vrijwilligers;
 • vervult de rol van opdrachtgever voor HBO studenten (ontwerpopdrachten)
 • is samen met de zakelijke leider verantwoordelijk voor een inhoudelijk en zakelijk geslaagde invulling van LekArt 2020
 •  

De curator:

 • heeft een relevante opleiding in de beeldende kunsten
 • is in staat het thema Gedeelde Grond te vertalen naar een boeiend tentoonstellingsconcept en weet dat te communiceren naar een geïnteresseerd publiek;
 • heeft aantoonbare ervaring met het cureren van tentoonstellingen van hedendaagse kunst;
 • is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de beeldende kunsten;
 • beschikt over een breed en relevant netwerk;
 • werkt gemakkelijk samen, ook met vrijwilligers;
 • is ondernemend, inspirerend en (resultaat)verantwoordelijk.

Aanbod
Wij bieden een uitdagende werkomgeving met een gemotiveerd bestuur, samenwerking met een competent zakelijk leider en enthousiaste vrijwilligers.
De curator verricht de werkzaamheden op contractbasis waarvoor een adequate vergoeding beschikbaar is. 

Interesse?
Stuur een motivatie en korte pitch over hoe jij LekArt 2020 Gedeelde Grond wilt aanpakken. Graag ook een uitgebreid CV met relevante (werk)ervaring en inzicht in netwerken meesturen. De deadline is 24 augustus 2019. Gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats in de eerste helft van september.

Contact
Meer informatie op www.lekart.nl. Stuur je sollicitatie vóór 24 augustus 2019 t.a.v. Bestuur LekArt naar info@lekart.nl.