Logo VNK

menu

Vacatures

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België: Getty Curatorial Fellow

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel zoeken een Curatorial Fellow in het kader van het Getty Paper Project, voor bepaalde tijd (voltijds) | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime, Tijdelijk | Sluitingsdatum: 23-04-2020

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zoeken een

Getty Paper Project: Curatorial Fellow

Project en inhoud van de betrekking
We zijn op zoek naar een KMSKB-Getty Curatorial Fellow met een bijzondere interesse in Belgische kunst op papier uit de periode 1868 – 1914 (Fin-de-Siècle Museum).

De betrekking en het project zijn geïntegreerd in de collectie “Werken op papier Moderne Kunst (19e tot 21e eeuw)” die in totaal ongeveer 9.000 werken bevat en voornamelijk bestaat uit tekeningen, pastels en aquarellen, evenals uit foto’s en prenten van kunstenaars die in of na 1748 zijn geboren. De prenten en foto’s in de collectie zijn voornamelijk afkomstig uit de periode na 1945. De sterke punten van de collectie zijn de laat-19e-eeuwse Belgische kunst, de Belgische abstracte kunst van de jaren 1920 en de jonge generatie na 1945 met ‘La Jeune Peinture Belge’ en CoBrA. Hoogtepunten zijn grote collecties werken van Fernand Khnopff, James Ensor, Léon Spilliaert, Jean Delville, Rik Wouters, Jozef Peeters, Felix De Boeck, René Magritte, Paul Delvaux, Pierre Alechinsky, Gaston Bertrand, Marcel Broodthaers en belangrijke werken van buitenlandse kunstenaars zoals Vincent Van Gogh, Odilon Redon of Marc Chagall. Ze worden momenteel aan het publiek getoond via tijdelijke tentoonstellingen en roterende opstellingen in het Magritte en Fin-de-Siècle Museum.

Het door de Getty Foundation gefinancierde Fellowship stelt de Fellow in staat om deel te nemen aan een reeks curatoriële activiteiten met betrekking tot de collectie ‘werken op papier moderne kunst’ in het Departement Collectie en Onderzoek en om de curator van de collectie in het algemeen bij te staan. De beurs ondersteunt dan ook een volledige curatoropleiding op het gebied van bijvoorbeeld catalogisering om de digitale catalogus te vervolledigen, het collectiebeheer, het onderzoek, de roterende tijdelijke opstellingen en de aankopen. In het bijzonder zal de Fellow de voorbereiding van de rotaties in het Fin-de-Siècle Museum volgen. Het Fellowship zal voornamelijk betrekking hebben op het tot in detail inventariseren van grotere samenstellingen van werken, alsmede op het beoordelen en opbouwen van catalogusingaves en objectdossiers met betrekking tot de collectie kunst op papier uit de periode 1870 – 1910.

Belangrijkste taken:

 • Catalogisering (gedetailleerde beschrijving van de werken, inclusief toeschrijving, en voor zover mogelijk herkomst, tentoonstellingsgeschiedenis en bibliografie)
 • Het toevoegen van nieuwe informatie aan de collectiedatabase van het museum, Fabritius, na training door het team van het Digitaal Museum, en aan papieren objectdossiers
 • Onderhoud, actualisering en verbetering van de on-lineregistratie van de collectie en assistentie bij de digitalisering van de collecties
 • Curatoriële hulp bij de rotaties en het schrijven van labelteksten
 • Bijdrage aan een publicatie
   

Institutioneel profiel en context:
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) zijn een van de 10 wetenschappelijke instellingen van de Belgische Federale Overheid die deel uitmaken van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid en het oudste kunstmuseum van het land.

De Musea hebben zowel een wetenschappelijke onderzoeksopdracht als een publieke taak. Die zijn bedoeld om de collecties, die in totaal ruim 22.000 kunstwerken (schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen uit het einde van de 14e eeuw tot nu) omvatten, te bewaren en te bestuderen. Ongeveer 2.500 van die werken worden tentoongesteld, verspreid over het Oldmasters Museum, het Museum voor Moderne Kunst, het Magritte Museum, het Fin-de-siècle Museum, op de hoofdsite, en twee kunstenaarsateliers die zijn omgevormd tot musea buiten de site, het Constantin Meunier Museum en het Antoine Wiertz Museum. Deze musea omvatten ongeveer 15.000 m² tentoonstellingsruimte.

De KMSKB beheren de grootste bibliotheek in België die gespecialiseerd is in kunstgeschiedenis, maar ook gerenommeerde archieven van hedendaagse kunst in België, waaronder historische archieven van kunstenaars, kunstenaarsverenigingen, kunstcritici of kunsthandelaars en documenten. De musea hebben ook als missie om kennis over kunst over te dragen via tijdelijke en permanente tentoonstellingen voor een zo breed mogelijk publiek en om catalogi te publiceren.

Vereiste vaardigheden:
We zijn op zoek naar een kunsthistoricus (Master in de Kunstgeschiedenis, Master 2) met het volgende algemene profiel:

 • Beroepsbekwaamheid in het Frans of Nederlands met voldoende kennis van de andere nationale taal;
 • Kennis van het Engels is een pluspunt;
 • Aantoonbare kennis van de Belgische kunstgeschiedenis van de 19e en 20e eeuw en vooral van de periode 1870 – 1910;
 • Ervaring en aantoonbare interesse op het gebied van 19de- en vroeg-20ste-eeuwse tekeningen, samen met ervaring in het werken in een museum; ervaring in de grafische collectie van een museum zou een pluspunt zijn;
 • Op de hoogte zijn van de problematiek rond collectievorming en -conservering;
 • Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden;
 • Vermogen om verschillende eisen efficiënt te beheren;
 • IT-vaardigheden (MS Office, academische databanken); ervaring met collectie-databasesystemen zou een pluspunt zijn;
 • Vermogen om in een team te werken.
   

Arbeidsvoorwaarden:
U wordt aangesteld als contractuele Wetenschappelijke Assistent (Wetenschappelijke Loopbaan Graad 1) met het overeenstemmende barema. Er wordt een contract voor bepaalde tijd (voltijds) voor twee jaar aangeboden.

Werkplaats
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Museumstraat 9, 1000 Brussel.

Vergoeding
De gekozen kandidaat wordt aangeworven als Assistent-Stagiair (klasse SW1) met de bijbehorende weddeschaal SW10 of SW11 (SW11 indien ten minste 2 jaar erkende wetenschappelijke anciënniteit).

Minimumsalaris (brutobedragen aangepast aan de huidige index, wettelijke vergoedingen niet inbegrepen): SW10 (0 jaar anciënniteit): € 35.896,33 per jaar (€ 2991,36 per maand).

Dienstregelingen
Maandag tot vrijdag, met de mogelijkheid om buiten de normale kantooruren of zelfs in het weekend te moeten werken (voor wachtdiensten). De indienstneming dient zo snel mogelijk te gebeuren en idealiter op 01/06/2020 of 15/06/2020 of 01/07/2020 (ASAP).

Voordelen
Het museum is een gelijkekansenwerkgever, ondersteunt een diverse werkplek en biedt onder andere een competitief voordeelpakket:

 • mogelijkheid tot het verkrijgen van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • verschillende sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werktijden in een 38-urige werkweek.
 • mogelijkheid tot telewerken na de stageperiode
 • interessante voordelen en aanbiedingen dankzij de Benefits@Work-kaart
 • overname van jarenlange anciënniteit in de publieke sector
 • bedrijfskorting in de museumwinkels
   

Sollicitatie-instructies
Kandidaten moeten hun sollicitatie (pdf-bestand) uiterlijk op 23.04.2020 per e-mail sturen naar: inga.rossi@fine-arts-museum.be (referentie: Getty Paper Project Fellow).

Het dossier bestaat uit een motivatiebrief, een gedetailleerd cv met een lijst van publicaties, alsmede een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister.

Na een screening van de ontvangen cv’s wordt een vergelijkende selectie georganiseerd. Kandidaten die op basis van hun sollicitatie zijn geselecteerd, zullen worden uitgenodigd voor een hoorzitting van het Gemengd Selectiecomité.

Meer informatie
… over het project en de betrekking?
Mevrouw Inga Rossi-Schrimpf – projectverantwoordelijke
E-mailadres: inga.rossi@fine-arts-museum.be

… over de arbeidsvoorwaarden?
De heer Jan Stalpaert
Telefoon: 02/508.32.86
Email: jan.stalpaert@fine-arts-museum.be

Meer informatie over de instellingen: https://www.fine-arts-museum.be/nl