Logo VNK

menu

Congressen en symposia

KKN 9-4:  Nederland ⇄ Bauhaus - pioniers van een nieuwe wereld

Op dinsdag 9 april zal dr. Mienke Simon Thomas, werkzaam als curator bij Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, bij de Kunsthistorische Kring Nijmegen komen spreken over de wisselwerking tussen de revolutionaire kunst- en ontwerpschool Bauhaus en Nederland. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Bauhaus organiseert Museum Boijmans Van Beuningen de tentoonstelling Nederland ⇄ Bauhaus – pioniers van een nieuwe wereld, die nog tot 26 mei te bezichtigen is.

In het begin van de negentiende eeuw kon een selecte bovenlaag in de maatschappij zich kostbare en door kunstenaars ontworpen kunstproducten veroorloven. Met de oprichting van de revolutionaire academie voor architecten, kunstenaars en industrieel ontwerpers heeft architect Walter Gropius hier in 1919 verandering in proberen te brengen. Zo streeft het Bauhaus naar het bereikbaar maken van mooi en functioneel design voor iedereen. Daarom behoren eenvoud en functionaliteit tot de meest voorname uitgangspunten van het Bauhaus. Deze uitgangspunten hebben wereldwijd, maar ook juist in Nederland grote invloed gehad op architectuur, vormgeving en het ontwerponderwijs. 

Inhoudelijk zal dr. Mienke Simon Thomas tijdens deze lezing ingaan op de wisselwerking tussen het Bauhaus en Nederland en hoe deze interactie tot uitdrukking komt in de tentoonstelling. Daarnaast zal ze meer vertellen over haar werkwijze in de totstandkoming van deze grote overzichtstentoonstelling.

Aanmelden via deze link.