Logo VNK

menu

Vacatures

Infosessie werving promovendi voor PALAMUSTO project

Het internationale PALAMUSTO project zal na de zomer beginnen met de werving van de 10 promovendi. Daarbij is waarschijnlijk ook plaats voor twee Nederlandse kunsthistorici. Op 9 september 2019 is er van 17.00 tot 18.30 uur een infosessie voor geïnteresseerden. Locatie: Janskerkhof 13 Utrecht, zaal 006

Dankzij een bijdrage van de Europese Unie kunnen vijf Europese universiteiten een nieuwe generatie onderzoekers op het gebied van de residentie architectuur, hofcultuur en het wetenschappelijk beheer van paleismusea opleiden. In het onderzoeks- en opleidingsprogramma PALAMUSTO- Research and Training for the Palace Museum of Tomorrow komen tien promotieplaatsen beschikbaar. De toekomstige promovendi gaan onderzoek doen naar verschillende deelaspecten van de vroegmoderne residentie architectuur, zoals de bijhorende inrichting. Verder gaat het onderzoek in op vragen omtrent de ontwikkeling van bijvoorbeeld ceremoniële routes en de (formele en informele) functies van diverse vertrekken.

PALAMUSTO is een samenwerkingsproject van vijf universiteiten uit verschillende landen (Duitsland, België, Polen, Portugal en Nederland) en valt binnen het H2020 programma MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS- Innovative Training Networks. Er zijn ook enkele buitenuniversitaire partners betrokken, zoals instellingen op het gebied van monumentenzorg en paleismusea.

Het onderzoeksproject is een gezamenlijk initiatief van prof. dr. Koen Ottenheym (UU) en prof. dr. Krista De Jonge (KU Leuven). De KU Leuven is penvoerder en Otttenheym treedt op als 'chair of the Executive Committee'. Hij heeft tevens de supervisie over het opleidingsprogramma. Binnen het project zijn er twee Nederlandse promotieplaatsen voorzien, waarbij Ottenheym en dr. Eloy Koldeweij (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) als promotoren zullen fungeren. Het project start dit najaar en loopt tot eind 2023. De promovendi zullen dit najaar via een internationale selectie worden geworven.

Meer informatie via deze link.