Logo VNK

menu

Personalia

In Memoriam – Prof. Dr. Willemijn Fock

Het bestuur van de VNK heeft bedroefd kennis genomen van het overlijden van haar erelid Prof. Dr. Willemijn Fock op 3 juni 2021. Ze was vanaf 1982 hoogleraar geschiedenis van de kunstnijverheid aan de Universiteit Leiden, waar ze in 2007 met emeritaat ging. In 2019 benoemde de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici haar als een van de eerste drie ereleden van de vereniging vanwege haar bijzondere verdiensten voor het vak kunstgeschiedenis en de kunstnijverheid in het bijzonder.

Als hoogleraar heeft zij gedreven en vol toewijding vorm gegeven aan het specialisme van de kunstnijverheid en de interieurgeschiedenis;  een specialisme dat voor de kunstgeschiedenis zo belangrijk is, maar lang onderbelicht bleef. Zonder twijfel is zij degene geweest die de wetenschappelijke basis heeft gelegd voor het vak interieurgeschiedenis.

In 1969 ontving Willemijn Fock de Mr. J.W. Frederiksprijs voor haar boek Nieuws over de tapijten bekend als de Nassause Genealogie en in 1976 de Karel van Manderprijs voor haar proefschrift Jaques Bylivelt aan het hof van Florence. Goudsmeden en steensnijders in dienst van de eerste groothertogen van Toscane.

In 1990 ontving ze de zilveren erepenning van de gemeente Leiden en in 2003 werd ze benoemd als lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In 2019 volgde het erelidmaatschap van de VNK, waar zij van 1980-1987 bestuurslid is geweest.

Annette de Vries, Willemijn Fock, Henk van Os, uitreiking erelidmaatschap in 2019 Annette de Vries, Willemijn Fock, Henk van Os, uitreiking erelidmaatschap in 2019

In de laudatio stelde Annette de Vries tijdens de uitreiking op de Kunsthistorische Dag in 2019: “Uitgangspunt voor haar onderzoek was altijd het bronnenmateriaal, idealiter natuurlijk in combinatie met het object zelf. In 2001 verscheen onder haar leiding het monumentale ‘Het Nederlandse Interieur in beeld 1600-1900’, dat met stip tot de basisliteratuur van de Nederlandse interieurgeschiedenis kan worden gerekend. Fock was altijd zeer geboeid door de mensen ‘achter een object’: het ambachtelijk functioneren van een beroepsgroep, de wijze waarop bewoners leefden in hun interieur en de drijfveren die zij hadden bij het samenstellen daarvan. De materiële cultuur van de ‘gewone’ Nederlandse burger boeide haar niet minder dan die van het stadhouderlijk hof.”

Met het overlijden van Willemijn Fock verliest Nederland een toonaangevend kunsthistoricus. Het bestuur van de VNK wenst de nabestaanden van Willemijn Fock veel kracht toe.