Logo VNK

menu

Personalia

In Memoriam Marjan Groot

Het droevige bericht bereikte ons dat dr. Marjan Groot, verbonden aan de Vrije Universiteit en van 1990 tot 2016 aan de opleiding Kunstgeschiedenis van de Universiteit Leiden, plotseling overleden is. Op de website van de Universiteit Leiden verscheen het volgende bericht.

Marjan was sinds 1990 verbonden aan de opleiding kunstgeschiedenis, alwaar zij onderwijs gaf op het terrein van kunstnijverheid en design. Zij was een zeer betrokken docent; in de loop van de jaren zijn tientallen studenten bij haar afgestudeerd en is zij velen behulpzaam geweest voor hun verdere carrière. In 2016 heeft Marjan een positie bij de VU aanvaard waar zij tot UHD werd benoemd.

Haar onderzoek was in alle opzichten baanbrekend; Marjan was een voorloper als het gaat om onderwerpen als vrouwen en design en gender en design. Zij heeft een groot aantal artikelen en boeken gepubliceerd die nog steeds als referentiewerken gelden. Haar magnum opus was het proefschrift Vrouwen in de vormgeving in Nederland 1880-1940 waarop zij in 2004 in Leiden promoveerde en dat in 2007 als handelseditie bij uitgeverij 010 verscheen. Het is hét standaardwerk op dit gebied. Marjan was een collega op wie je kon bouwen: eerlijk, betrokken en loyaal. Als opleidingsvoorzitter van kunstgeschiedenis in de jaren 2008-2013 heeft Marjan de opleiding met succes door een moeilijke fase heen geholpen. Dankzij Marjans inspanning is de visitatie van de opleiding in 2013 een succes geworden. Marjan heeft als opleidingsvoorzitter een sterke basis gelegd waar de opleiding kunstgeschiedenis nog steeds van profiteert. De opleiding en de faculteit danken Marjan voor al haar inspanningen om de opleiding kunstgeschiedenis zo succesvol te laten zijn. Marjan was een bijzonder mens; wij zullen haar enorm missen.