Logo VNK

menu

Personalia

Gregor Langfeld benoemd tot hoogleraar Moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis OU

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Gregor Langfeld benoemd tot hoogleraar Moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis. De benoeming bij de faculteit Cultuurwetenschappen heeft een omvang van 0,2 fte en is ingegaan per 1 februari 2020.

Migratie, roofkunst en herkomstonderzoek
Prof. dr. Gregor Langfeld is gespecialiseerd in moderne en hedendaagse kunst. Hij doet onderzoek naar onder andere Duitse kunst en de interactie tussen kunst, politiek en maatschappij gedurende specifieke periodes zoals de jaren van het nationaalsocialisme. Speciale aandachtsgebieden zijn migratie, roofkunst en herkomstonderzoek. 

Institutionalisering van kunst
Zijn wetenschappelijke interesse gaat verder uit naar de geschiedenis van het verzamelen van kunst en canoniseringsprocessen in het kunstveld, de wijze waarop de voorkeuren voor bepaalde kunstvormen veranderen. In het verlengde daarvan heeft hij een internationaal onderzoeksproject over de institutionalisering van moderne kunst geïnitieerd dat binnenkort van start gaat: (Un)Mapping Infrastructures: Transnational Perspectives on Modern Art, 1900-1990. Vanuit deze specialisaties zal hij als leerstoelhouder Moderne en hedendaagse kunst bij de Open Universiteit gaan bijdragen aan het masteronderwijs van de faculteit en aan het facultaire onderzoeksprogramma Waarde en waardering van cultuur. Hij doet dat vanuit een cultuurwetenschappelijk perspectief aansluitend bij de brede oriëntering die het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen van de OU kenmerkt. 

Over Gregor Langfeld
Gregor Langfeld (1964) is geboren in Duitsland en woont sinds 1989 in Nederland. Hij studeerde Vergelijkende kunstwetenschap aan de VU in Amsterdam en promoveerde in 2010 bij de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de canonisering van moderne Duitse kunst in de Verenigde Staten. Hij werkte als docent en lector bij onder andere de Universiteit Leiden en ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Momenteel is hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als fulltime universitair docent Kunstgeschiedenis. Langfeld initieerde verschillende internationale netwerk- en onderzoeksprojecten en was betrokken als conservator/adviseur bij tentoonstellingen rond Moderne Kunst in onder andere het Groninger Museum, het Kunstmuseum Den Haag en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Tot juni is hij als Fellow verbonden aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS).

foto: Bob Bronshoff foto: Bob Bronshoff