Logo VNK

menu

Vacatures

Gemeente Amsterdam zoekt Architectuurhistoricus

Voor het team Architectuur- en Bouwhistorici van MenA zoekt de gemeente Amsterdam een talentvolle en enthousiaste architectuurhistoricus.

Je hoofdtaak bestaat uit het analyseren van de monumentale waarden van panden en bouwwerken in Amsterdam en Weesp. Dit doe je aan de hand van de bouwgeschiedenis en door jou aangetroffen stilistische kenmerken, constructie, bouw- en gebruikssporen.

Deze waardestellingen vormen de onderleggers voor de bouwplan-analyse door je collega’s, de monumentenadviseurs, en voor de advisering door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan het bevoegd gezag.

Daarnaast maak je aanwijzingsbeschrijvingen. Deze vormen het fundament voor de advisering tot aanwijzing door de Commissie Aanwijzing Monumenten.

Naast deze hoofdtaak lever je een bijdrage aan de kennisontwikkeling en –overdracht van het erfgoed door in opdracht van MenA te inventariseren, synthetiseren en te publiceren en door het geven van lezingen.

  • Als architectuurhistoricus draag je bij aan de ruimtelijke kwaliteit van Amsterdam op het gebied van erfgoedinclusief verdichten, verduurzamen en samenleven.
  • Je taken bestaan uit onderzoek, advies en kennisoverdracht van gebouwd erfgoed.
  • Je kunt zelfstandig werken en bent tegelijkertijd een teamspeler die een positieve bijdrage levert aan de werksfeer.
  • De salariëring is afhankelijk van de ervaring.
Rijksmuseum Rijksmuseum