Logo VNK

menu

Kunsthistorische ontwikkelingen

Gedigitaliseerde tekeningen en prenten UBL beschikbaar in Digital Collections

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) heeft ruim 20.000 gedigitaliseerde tekeningen en prenten beschikbaar gemaakt via Digital Collections. Daarmee is de kern van de Leidse collectie Europese kunst op papier -in belang en omvang de vierde collectie in Nederland- digitaal beschikbaar voor onderwijs, onderzoek en het belangstellende publiek.

Het betreft veelal hoogtepunten in de Nederlandse kunst, waaronder landschappen van Roelant Roghman en Anthonie Waterloo, genretafereeltjes van Adriaen en Isaack van Ostade en karikaturen door Cornelis Dusart. De gedigitaliseerde tekeningen en prenten zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Alleen de hedendaagse tekeningen en prenten zijn wegens copyright bepalingen online nog niet zichtbaar, maar kunnen uiteraard wel op de leeszaal Bijzondere Collecties worden bekeken.

Tekeningen
Tot de collectie tekeningen in Digital Collections behoren hoogtepunten uit de Nederlandse tekenkunst, zoals de Spinario of Doornuittrekker van Jan Gossart en de ontwerptekening van Rembrandt voor zijn ets Adam en Eva. Maar de collectie biedt vooral een breed overzicht van de tekenkunst vanaf het begin van de zestiende eeuw tot op de dag van vandaag. Van Hendrick Goltzius tot Leo Gestel en van Jan van Goyen tot Piet van der Hem; hun werk is voortaan digitaal toegankelijk, soms in de vorm van een enkele tekening, soms met tientallen tegelijk.

Prenten
Voor de collectie prenten geldt in grote lijnen hetzelfde als voor de tekeningen. Het oeuvre van Lucas van Leyden, Rembrandt of Richard Roland Holst is vertegenwoordigd, evenals de topografie van Amsterdam, Leiden, Rotterdam en andere steden. Daarnaast zijn talloze portretten te bekijken, van onder andere Willem van Oranje, Christiaan Huygens en Erasmus. Anders dan bij de tekeningen omvatten de prenten ook grote groepen grafiek uit andere Europese landen. Franse (Poussin), Duitse (Dürer) en Italiaanse (Raimondi) prenten zijn ruim vertegenwoordigd.

Gillis Smak Gregoor, Jonge stier, ca. 1800, tekening in kleuren. Gillis Smak Gregoor, Jonge stier, ca. 1800, tekening in kleuren.