Logo VNK

menu

Beurzen en fondsen

Dr H. Enno van Gelder onderzoeksbeurs 2021

De H.E. van Gelder Onderzoeksbeurs geeft een impuls aan interdisciplinair onderzoek naar munten, bankbiljetten en penningen. De beurs van € 10.000 stelt de onderzoeker (m/v) in staat een publicatie voor te bereiden en aan de hand daarvan vervolgonderzoek vorm te geven. Daarnaast zal de onderzoeker de onderzoeksresultaten in het najaar presenteren tijdens de jaarlijkse Van Gelderlezing.

Interdisciplinair onderzoek
Uitgangspunt voor de Van Gelderlezing zijn munten, bankbiljetten en penningen. Deze objecten hebben sinds de oudheid vorm gegeven aan samenlevingen en bieden tal van aanknopingspunten voor wetenschappers die geïnteresseerd zijn in politieke, sociaaleconomische en culturele ontwikkelingen gedurende de afgelopen millennia. Onderzoekers afkomstig uit verschillende disciplines, zoals de letterkundige, (kunst-) historische en sociaal-wetenschappelijke, zijn van harte uitgenodigd om mee te dingen naar de Van Gelderbeurs.

Lezing en beurs
Sinds 2002 organiseert de Stichting Nederlandse Penningkabinetten (SNP) de Dr. H. Enno van Gelder lezing. Deze reeks van jaarlijkse voordrachten is genoemd naar de voormalige directeur van het Koninklijk Penningkabinet (1949-1980) en hoogleraar numismatiek en geldgeschiedenis te Leiden (1976-1983). Van Gelder verbond de wetenschap van de numismatiek – de wetenschap van de tastbare vormen van het geld en verwante voorwerpen – met andere disciplines. In die traditie richten de naar hem vernoemde lezingen zich op ieder die het vakgebied op interdisciplinaire wijze wil benaderen en op niet-numismatici die gebruik willen maken van de inzichten die numismatiek en geldgeschiedenis te bieden hebben.

De volledige call is hier te vinden.

Schriftelijke sollicitaties, bestaande uit een onderzoeksvoorstel en CV, dienen vóór 31 Januari 2021 te worden gericht aan de secretaris van het KNGMP, e-mail info@koninklijkgenootschap.nl . Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze ook aan dit adres richten.