Logo VNK

menu

Call for papers Najaarssymposium Textielcommissie Het Belang van Vorm

De Textielcommissie organiseert twee keer per jaar een textielsymposium, met steeds een bijzonder thema. Restauratoren, (kunst)historici, natuurwetenschappers, technici, vormgevers en beeldend kunstenaars leveren een bijdrage in de vorm van een lezing, film of performance. De voordrachten worden gepubliceerd in de serie 'Studies in Textiel'. Naast de lezingen bieden de dagen bij uitstek gelegenheid om kennis te maken met collega’s uit het vak, om ervaringen uit te wisselen en contact te maken en onderhouden.  

Najaarssymposium 2019
In ons dagelijks leven hebben we voortdurend met vorm te maken: één van die gebieden waarbij vorm een belangrijke rol speelt is kleding en textiel. We staan er niet altijd bij stil, maar in het maken en ontwerpen hiervan is vorm altijd van groot belang geweest. Of het nu gaat om een puur esthetische vorm of om functionaliteit in het gebruik en pasvorm, de toepassing van middelen om vorm te behouden of het gebruik van digitale middelen bij het creëren van vorm. Allemaal elementen die hierbij een rol (kunnen) spelen. Met een veranderende modewereld, waarin duurzaamheid en respect voor de leefomgeving een steeds grotere rol spelen, is er ook weer een andere rol weggelegd voor de ambachtelijke manier van vorm maken. Het najaarssymposium 2019 Het belang van vorm wordt gehouden op zaterdag 9 november, locatie: Jeruzalemkerk & Meesteropleiding Coupeur, Amsterdam 

Call for Papers 
Voor het symposium HET BELANG VAN VORM zoekt de Textielcommissie bijdragen over het belang van vorm. Gezien vanuit zowel historisch standpunt als vanuit restauratie en conservering, eigentijds gebruik en vormgeving. Indien u geïnteresseerd bent om uw onderzoek of kennis te presenteren in de vorm van een lezing of een artikel voor ‘Studies in Textiel’ gelieve dan voor 1 september een samenvatting (max. 300 woorden) met beknopt cv te sturen naar symposia@textielcommissie.nl. 

Voor meer informatie klik hier