Logo VNK

menu

Congressen en symposia

Call for Papers: ESNA Conference 2024

Call for Papers: ESNA Conference 2024 - Living apart together? The troubled and treasured relationship between nature and human beings in art 1789-1914    

23 - 24 mei 2024, Locatie: Kröller-Müller Museum, Otterlo

Deadline Call for Papers 31 januari 2024

Met het groeiende besef dat de natuur en het klimaat op aarde het risico lopen vernietigd te worden, wil deze conferentie de onderlinge verbondenheid tussen de natuur en de mens centraliseren, door de weergave van hun relatie in de West-Europese kunst te analyseren, inclusief de effecten van het kolonialisme, tijdens de lange negentiende eeuw.

Binnen de kunst werd de natuurlijke wereld lange tijd gezien als een opslagplaats van motieven en vormen, geleend door kunstenaars om hun representaties van de sociale werkelijkheid vorm te geven. Eeuwenlang antropocentrisch denken creëerde een schijnbaar onverenigbare kloof tussen mens en natuur. Maar zelfs in de lange negentiende eeuw werden dergelijke opvattingen in twijfel getrokken. Rond 1800 had Alexander von Humboldt al gewezen op de onderlinge afhankelijkheid tussen natuur en mens. In 1847 schilderde Théodore Rousseau een landschap met omgehakte eiken, terwijl mannen bezig zijn andere te kappen.

Rousseau verklaarde later dat hij 'wroeging wilde opwekken bij mensen die gedachteloos bomen omhakken'. In de stockboeken van kunsthandelaar Boussod & Valadon stond het schilderij vermeld onder de titel La mort des innocents. Ongeveer tien jaar later bevestigde Charles Darwin in zijn Origin of Species de stelling van Von Humboldt dat al het leven in essentie met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk is.

Deze conferentie centraliseert de weergave van de problematische relatie tussen natuur en mens, zowel om de hoek als overzee, inclusief de fascinatie voor niet-inheemse flora en fauna. Het beoogt een antwoord te geven op vragen als: Hebben veranderende opvattingen over de natuur effect gehad op de negentiende-eeuwse kunst? Heeft de negentiende-eeuwse kunst invloed gehad op de veranderende opvattingen over de natuur? Hoe werd de relatie tussen de natuur en de mens afgebeeld? Welke rol speelde de komst van werken en plein air in de band van kunstenaars met de natuur? Welke rol speelde ecologie in de weergave van de natuur? Hoe slaagden kunstenaars en critici erin om in hun werk hun bewustzijn van de veranderende houding ten opzichte van de natuur op te roepen? Welke rol speelde het kolonialisme in de perceptie van kunstenaars van de natuur?

Lees hier de complete Engelstalige Call for Papers.

Stuur uw Engelstalige samenvatting (max. 200 woorden) en biografie (150 woorden) vóór 1 februari 2024 naar esnaonline@hotmail.com. De wetenschappelijke commissie zal alle aanvragers uiterlijk 19 februari 2024 beantwoorden.

Théodore Rousseau, Moord op de onschuldigen, 1847, De Mesdag Collectie, Den Haag Théodore Rousseau, Moord op de onschuldigen, 1847, De Mesdag Collectie, Den Haag