Logo VNK

menu

Call for papers

Aankondiging Call for Papers: Beyond ‘The Obstacle Race’. Women’s Role in the History of Nineteenth-Century Art Revisited

In het kader van het ESNA-congres 2023 nodigt European Society for Nineteenth-Century Art deelnemers uit om voor het eind van het jaar een Call for Paper in te dienen.

Het gaat om onderzoek dat expliciet vrouwelijke makers, modellen, critici, handelaren, museumprofessionals, verzamelaars en andere bemiddelaars presenteert in relatie tot hun historische context en binnen de bredere kunstwereld.

Samenwerking

Hoe werkten vrouwen samen met anderen, welke netwerken en strategieën gebruikten ze, kwamen ze tegen of creëerden ze? En hoe evolueerde de situatie in de loop van de negentiende eeuw? Het gaat om al de onderlinge relaties van vrouwen binnen de kunstwereld en hun invloed op kunstobjecten en kunstcollecties onderzoeken. Stuur je abstract (max. 200 woorden) en biografie (150 woorden) in voor 1 januari 2023.

In een herformulering van John Donnes beroemde gedicht, ‘No man or woman is an island entire of itself’, zal het ESNA-congres van 2023 de onderlinge relaties van vrouwen binnen de kunstwereld en hun invloed op kunstobjecten en kunstcollecties onderzoeken.

Rollen vrouwen in kunstwereld

In de afgelopen jaren is de belangstelling voor vrouwen in de kunstwereld verbreed van een focus op vrouwelijke kunstenaars naar hun talrijke rollen in het veld, zoals verzamelaars, curatoren en critici. Tot nu toe is het antwoord op de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de kunstwereld en de kunstgeschiedenis meestal geweest om hen ofwel te isoleren of toe te voegen aan bestaande structuren, publicaties en instellingen, en bovenal om te verwijzen naar de obstakels die zij moesten overwinnen.

Hoewel we beseffen dat er voor een vrouw in de negentiende-eeuwse kunstwereld inderdaad veel obstakels waren om te overwinnen, zal dit congres zich juist richten op de keuzes en mogelijkheden die vrouwen wel hadden. Als we iets hebben geleerd in onze voortdurende zoektocht naar een inclusieve samenleving, is het dat mensen in relatie tot elkaar leven en samen een wereld creëren. Alleen door de verschillende manieren te bestuderen waarop vrouwen verschillende rollen op zich namen in relatie tot anderen, is het mogelijk om niet alleen de historische en huidige realiteit te begrijpen, maar ook de dynamiek van de (kunst)geschiedenis.

Congres

Het ESNA-congres van 2023 zal dus een holistische en systematische benadering hanteren van de rol van vrouwen in de kunst van de negentiende eeuw. We nodigen papers uit die expliciet vrouwelijke makers, modellen, critici, handelaren, museumprofessionals, verzamelaars en andere bemiddelaars presenteren in relatie tot hun historische context en binnen de bredere kunstwereld. Hoe werkten vrouwen samen met anderen, welke netwerken en strategieën gebruikten ze, kwamen ze tegen of creëerden ze? En hoe evolueerde de situatie in de loop van de negentiende eeuw?

Informatie

Stuur uw abstract (max. 200 woorden) en biografie (150 woorden) voor 1 januari 2023 naar esnaonline@hotmail.com.

Lees de volledige Call for Papers hier

Foto: Lucy Smith and Pauline Ranken climbing on Salisbury Crags in Edinburgh. Photo published in Ladies Scottish Climbing Club Journal, 1929 Foto: Lucy Smith and Pauline Ranken climbing on Salisbury Crags in Edinburgh. Photo published in Ladies Scottish Climbing Club Journal, 1929