Logo VNK

menu

Call for papers Article 26

Het archief is nu zowel een lokale als een digitale plek. De meeste archieven zijn ontstaan op een plek, hebben een fysieke vorm en een lokale functie vervuld, en doen dat nu nog. Thema van Article 26 is: Lokaal + Digitaal = het Archief.

De collectie is geherbergd in een gebouw, bijvoorbeeld een depot uit de jaren negentig in een buitenwijk of een voormalig middeleeuws klooster. Deze lokale basis heeft die instituten gevormd, haar selectieprocessen geïnformeerd, toegankelijkheid bepaald en doelgroepen vastgesteld. De fysieke archieven herbergen ook fysieke objecten, die niet bij uitzondering in fragiele staat verkeren en dus met zorgvuldigheid geconserveerd moeten worden. In de fysieke staat ligt ook het gevaar van kwetsbaarheid, of zelfs vernietiging. Zo is in 2020 bij de explosie in het havengebied van Beiroet een belangrijk deel van de collectie van de Arab Image Foundation beschadigd geraakt. De collectie, bestaande uit 500.000 foto’s en documenten met betrekking tot het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de Arabische diaspora bevond zich op enkele honderden meters van de rampplek. Digitalisering van archiefcollecties kan beschouwd worden als een ‘back-up’, om de objecten tegen dergelijke catastrofes enigszins te beschermen. Of is een digitaal archief meer dan conservering? Met de digitalisering van een archief voltrekt het vormingsproces zich een tweede maal: een digitale infrastructuur wordt aangelegd, een interface ontworpen en gebruiksmogelijkheden vastgelegd. In verreweg de meeste gevallen is een archiefcollectie te omvangrijk om direct geheel te worden gedigitaliseerd. Nieuw verzamel- en bewaarbeleid moet dus gevormd worden en definieert waar de hedendaagse onderzoeker nu digitaal toegang tot heeft. Kunsthistorici van over de hele wereld kunnen nu een hedendaagse selectie van het historische Utrechts Archief bezoeken, bijvoorbeeld. De digitalisering van archieven biedt bovendien mogelijkheden tot nieuwe collectieve vormen van data verzamelen en presenteren, bijvoorbeeld door middel van publieksparticipatie. Hoe gaan archieven om met deze mogelijkheden? Op welke manieren hebben de recente ontwikkelingen invloed op de kunsthistorische praktijk? Hoe worden archiefcollecties gevormd door oude en nieuwe verzamelprocessen? Wat betekent de nieuwe duale lokale/digitale identiteit voor archieven?

Tijdschrift Article verwelkomt artikelen die aansluiten op het thema Lokaal + Digitaal = het Archief. Onderwerpen waaraan gedacht kan worden zijn:

  • Historische perspectieven op archiefvorming;
  • Digitaliseringsprojecten van archieven;
  • Kunstenaarsarchieven;
  • Publieksparticipatie in archiefvorming en digitalisering;
  • Archief en het collectieve geheugen;
  • Archief en de maatschappij;
  • Materialiteit van het archief;
  • Het archief en inter- of transnationaal onderzoek;

Voorstellen voor artikelen kunnen tot 30 november 2020 worden ingediend. De deadline voor het volledige artikel is 1 januari 2021. Artikelen zijn tussen de 1500 en 3000 woorden. We zijn tevens op zoek naar een kunstenaarsbijdrage in tekst en/of beeld. Artikel voorstellen en ideeën voor kunstenaarsbijdragen kunnen gemaild worden naar article@stichting-art.nl.

Klik op deze link voor meer informatie en een Engelse vertaling.