Logo VNK

menu

Personalia

Ann Demeester aangesteld als bijzonder hoogleraar Kunst en Cultuur aan de Radboud Universiteit

Ann Demeester treedt aan als de nieuwe hoogleraar Kunst en Cultuur op de Anton van Duinkerken leerstoel

Ann Demeester (1975) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Kunst en Cultuur aan de Radboud Universiteit. Zij zal de Anton van Duinkerken leerstoel bekleden, vernoemd naar de dichter, essayist en literatuurhistoricus die van 1953 tot 1968 als hoogleraar aan de Radboud Universiteit werkzaam was. Met haar leeropdracht vervult Demeester een brugfunctie tussen de academische wereld en het museale werkveld.

Demeester combineert de leerstoel aan de Radboud Universiteit met haar werk als directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem. Haar leeropdracht is gekoppeld aan de leerstoel Kunstgeschiedenis van prof. dr. Hanneke Grootenboer. Demeester zal onderwijs geven over Het transhistorisch museum binnen het masterprogramma Kunst- en Cultuurwetenschappen.

Professor Demeester zal zich gaan toeleggen op theoretisch en praktisch onderzoek naar ‘transhistorische’ tentoonstellingspraktijken waarbij kunstwerken en ideeën en uit verschillende periodes, geografische zones en culturele contexten met elkaar in verband worden gebracht om hedendaagse onderwerpen aan de kaak te stellen. Dit onderzoek hangt nauw samen met het project dat het Frans Hals Museum in 2015 samen met M – Museum in Leuven is gestart, getiteld The Transhistorical Museum: Objects, Narratives and Temporalities waarbij recentelijk ook het San Paulo Museum of Art (MASP) betrokken is geraakt.

Over Ann Demeester

Ann Demeester studeerde Germaanse filologie aan de Rijksuniversiteit Gent en Cultural Studies aan de KU Leuven. Zij heeft onder meer gewerkt in het S.M.A.K., als hoofd van W139, het Amsterdamse centrum voor hedendaagse kunst, en als directeur bij de Appel in Amsterdam, waar zij tevens het Curatorial Programma leidde. Zij publiceerde vele artikelen en opiniestukken over de huidige ontwikkelingen in het artistieke en maatschappelijke veld en is co-redacteur van de bundel The Transhistorical Museum - Mapping The Field (Valiz, 2018). Demeester treedt regelmatig op als (vaste) gastspreker in televisieprogramma’s als Buitenhof, Nu te Zien en Mondo. 

Foto: Inga Powilleit Foto: Inga Powilleit