Logo VNK

menu

Beurzen en fondsen

Aanvraag Claudine de Withbeurs 2021 voor promovendi

De Vereniging Rembrandt verstrekt jaarlijks een beurs voor promovendi die in een vergevorderd stadium van hun onderzoek zijn. Deze beurs, de Claudine de With Beurs, is in 2017 ingesteld ter nagedachtenis van Claudine de With – promovenda en een van de oprichters van de Caius Cirkel bij de Vereniging Rembrandt – die in dat jaar op 35-jarige leeftijd overleed. De beurs kan dit jaar aangevraagd worden tot 1 april.

De beurs van € 2.500 is bedoeld voor promovendi die werken aan een kunsthistorisch onderzoek, of onderzoek dat een duidelijke relatie heeft met het openbaar kunstbezit en/of het mecenaat, en die financiering nodig hebben voor bijvoorbeeld een extra termijn of om onderzoek in het buitenland te kunnen doen. Als tegenprestatie wordt de bursaal gevraagd om tijdens het jaardiner van de Caius Cirkel verslag te doen van de besteding van de beurs.

Aanvragen
De sluitingstermijn voor de eerstvolgende aanvraagronde is donderdag 1 april 2021. Voor meer informatie en/of toezending van een aanvraagformulier wordt u verzocht telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de secretaris van de beoordelingscommissie onderzoeksbeurzen, Hilbert Lootsma, 070 427 17 20 / lootsma@verenigingrembrandt.nl  

Meer informatie over de beurs is hier te vinden.