Logo VNK

menu

Kunsthistorische ontwikkelingen

4 & 5-3: DEN-event

Hou jij je bezig met digitale toepassingen binnen de kunst- en cultuursector? Dan mag je het DEN-event niet missen. Op 4 en 5 maart 2019 vindt het tweedaags DEN-event plaats in De Doelen te Rotterdam; twee dagen inspiratie en netwerken over digitalisering en cultuur. De opkomst van de digitale transformatie in de maatschappij roept voor culturele organisaties nieuwe vragen op en biedt nieuwe kansen. DEN stelt culturele instellingen in staat om die kansen en mogelijkheden te benutten door kennis en ervaringen te delen en mogelijkheden van digitalisering zichtbaar te maken.

Kunstensector
Op dit tweedaagse event is de eerste dag, 4 maart, vooral gericht op de kunstensector: wat heeft digitalisering allemaal te bieden zowel voor instellingen als voor kunstenaars zelf? Hierover gaan presentaties van Marleen Stikker (directeur Waag Society) en Afke van Rijn (directeur Media en Creatieve industrie OCW). Ook vinden er deelsessies plaats over innovatieve thema’s als videoplatforms, podcasts en meer.

Digitaal beleid voor collecties
Op 5 maart staat digitaal beleid voor collecties centraal. Luister naar presentaties van onder meer Kati Price (Head of Digital Media at the Victoria & Albert Museum) en Ronald Huizer (Hoofd Innovatieve Projecten at Koninklijke Bibliotheek). In de deelsessies staan onder andere nieuwe technologieën, inclusiviteit, educatie en samenwerken rond online collecties centraal. Drie fondsen presenteren een nieuwe regeling om de toegankelijkheid van digitale collecties te bevorderen. 

Het complete programma van DEN-event is te vinden op de site.