Logo VNK

menu

Congressen en symposia

26-11 Meubels voor het volk of de elite?

Het symposium van de VVNK gaat dit keer over meubels. De toegepaste kunsten vormden het hart van de vernieuwingsbeweging in de kunsten omstreeks 1900 en het meubel neemt daarbinnen een belangrijke plaats in.

et symposium vindt plaats in de Texaco-zaal in het kantoorgebouw behorende bij de Villa Jongerius. Villa Jongerius en het kantoorgebouw werden rond 1938 gerealiseerd voor de Utrechtse zakenman Jan Jongerius.

Op het symposium zullen de volgende sprekers een lezing geven: Roel Lichtenberg, Lieske Tibbe, Fred Ootjers, Barbara Laan en Frederik Erens. 

Programma symposium, Utrecht

10:30 uur Ontvangst
11:00 uur Welkomstwoord door de voorzitter VVNK, Eddy Engelsman
11:05 uur Lezing Roel Lichtenberg: Ontstaansgeschiedenis en de restauratie van Villa Jongerius
11:45 uur Lezing Lieske Tibbe: De verheffende waarde van een eenvoudig interieur. Ontwerpidealen omstreeks 1900
12:30 uur Lezing Fred Ootjers: Verborgen bronnen. Speuren naar sporen van J.A. Huizinga
13:15 uur Lunch
14:15 uur Lezing Barbara Laan: Vaste meubelen en lampen 1890-1930
15:00 uur Lezing Frederik Erens: Meubels van L.O.V. (Labor Omnia Vincit) uit Oosterbeek
15:45 uur Afsluiting door Lieske Tibbe
16:00 uur Koffie / thee

Aanmelden via dit aanmeldingsformulier