Logo VNK

menu

Congressen en symposia

21-6: Middeleeuwen symposium

Vrijdag 21 juni vindt in Zutphen de vijfde editie plaats van het Middeleeuwen Symposium. Thema: ‘Vikingen en Karolingers. Geld, Geweld en Geo-politiek in het Noordzeegebied’.

De vroege middeleeuwen lijken een donkere periode. Toch biedt de combinatie van bronnen en archeologie een veelzijdig beeld van samenleving, economie en cultuur. Zutphen is daarvan een goed voorbeeld. In 1997 werden in de binnenstad de macabere restanten van een Vikingaanval gevonden. Deze ‘crime scene’ uit ca 882 vormde mede de aanleiding voor de aanleg van een Karolingische ringwal. Hoe lagen in breder kader de verhoudingen in de negende eeuw? Naast het reguliere symposium is er dit jaar ook een College Tour, gewijd aan hetzelfde thema. 

Waarom vertrokken veel Vikingen uit Scandinavië en waarom was de Deense expansie vooral gericht op de gebieden rond de Noordzee? Hoe gingen de Karolingische en Angelsaksische machthebbers om met deze dreiging? De laatste jaren zijn hierover veel nieuwe inzichten ontstaan en er blijft weinig overeind van klassieke denkbeelden.

De vijfde editie van het Middeleeuwen Symposium is een samenwerking met de Universiteit Leiden. Twee top-archeologen uit Denemarken en Groot-Brittannië zorgen voor het internationaal perspectief. Dawn Hadley (York University) leidde de opgraving van het opzienbarende Vikingkamp Torksey. Mads Ravn(Vejle Museerne) onderzocht het vikingfort Erritsø. De Karolingische periodes van Brugge en Nijmegen komen aan bod en we krijgen verrassend inzicht in de Viking-neigingen van de Friezen. Frans Theuws (hoogleraar Universiteit Leiden) komt met een gewaagde hypothese over de betekenis en herkomst van sceatta’s, de bekende ‘Friese’ zilveren muntjes.

College Tour
Vanwege ons lustrum organiseren we op 20 juni een ‘College Tour’ voor liefhebbers op zoek naar verdieping. Die donderdag geeft Mads Ravn een college over de Vikingsamenleving in Denemarken. Dawn Hadley bespreekt de Vikingaanvallen en migratie naar Engeland, waar zij de zogenaamde Danelaw vestigden. Stadsarcheoloog Michel Groothedde vertelt over het Karolingisch verleden van Zutphen en de Vikingaanval.