Logo VNK

menu

Congressen en symposia

11-12: RKD Talk Edwin Buijsen over Adriaen van de Venne

Op dinsdag 11 december spreekt Edwin Buijsen, hoofd Collectie bij het Mauritshuis én geassocieerd onderzoeker bij het RKD, over zijn proefschrift over de schilderijenproductie van Adriaen van de Venne.

Adriaen van de Venne
Als schilder bereikte Adriaen van de Venne weliswaar niet het niveau van Rembrandt, Vermeer of Hals, maar er zijn weinig tijdgenoten die hem wat betreft originaliteit, spitsvondigheid en veelzijdigheid hebben overtroffen. Ook zijn rigoureuze beslissing om zich op een cruciaal moment in zijn schildersloopbaan te beperken tot de verschillende tinten van één kleur, de zogenoemde grisailletechniek, onderscheidt hem van zijn vak- en tijdgenoten. Nadat hij omstreeks 1625 van Middelburg naar Den Haag was verhuisd, ondergingen zijn schilderstijl, techniek én themakeuze ingrijpende veranderingen.

Informatie
Datum: dinsdag 11 december 2018
Locatie: RKD, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
Tijd: 17.00 - 18.00 uur
Borrel: tot 19.00 uur
Voertaal: Nederlands
Tickets via het RKD