Logo VNK Universiteiten

menu

Universiteiten

De sectie Universiteiten is er voor kunsthistorici op de Nederlandse universiteiten. De sectie richt zich voornamelijk op het universitaire kunsthistorische onderwijs.

In tegenstelling tot onderzoek is voor onderwijskwesties nauwelijks gemeenschappelijke aandacht. Ze ontstijgen vrijwel nooit de eigen opleiding en ook daar reiken ze zelden verder dan de horizon van de jaarplanning. In 2017 schreef Arjan de Koomen, oud-bestuurslid van de VNK, een opinieartikel over kunsthistorische onderwijskwesties voor het Bulletin. Op de Kunsthistorische Dag 2018 is het onderwerp uitgebreider aan de orde gekomen. De komende jaren zullen discussiebijeenkomsten omtrent het kunsthistorische onderwijs worden georganiseerd, waarbij wordt ingezoomd op 21e-eeuwse thema’s als globalisering en digitalisering. Heb je ideeën voor een bijeenkomst, of wil je de sectie op enige manier versterken? Stuur dan een e-mail naar de sectievoorzitter, Esther van der Hoorn