Logo VNK Universiteiten

menu

Universiteiten

De sectie Universiteiten houdt zich bezig met het universitaire kunsthistorische onderwijs.

Onderwijskwesties kennen, in tegenstelling tot onderzoek, geen gemeenschappelijk adres. Ze ontstijgen vrijwel nooit de eigen opleiding en ook daar reiken ze zelden verder dan de horizon van de jaarplanning. Er zijn verschillende redenen om eens uitgebreider bij onderwijskwesties stil te staan. Arjan de Koomen, bestuurslid van de VNK, schreef er een opinie-artikel over in het Bulletin van vorig jaar. Op de Kunsthistorische Dag 2018 zal het onderwerp uitgebreid aan de orde komen.