Logo VNK Architectuur

menu

Architectuur

Het Netwerk Architectuurhistorie & Co is een landelijk netwerk, opgericht in 2014, en een activiteit van de sectie Architectuur van de Vereniging voor Nederlandse Kunsthistorici. Het Netwerk is ontstaan vanuit de wens van architectuurhistorici om vakgenoten en aanverwanten te ontmoeten en met elkaar kennis uit te wisselen.

Architectuurhistorici zijn werkzaam in zeer uiteenlopende functies bij (overheids) instanties, bedrijven, universiteiten en instituten. Er blijkt behoefte een brug te slaan tussen het wetenschappelijk onderzoek dat aan de universiteiten plaatsvindt en het onderzoeks- en advieswerk in de praktijk. Ook blijkt veel kennis gefragmenteerd te zijn.

De Sectie Architectuur en Netwerk Architectuurhistorie & Co hebben daarom als voornaamste doel te verbinden, te delen en te agenderen. Verbinden van ervaren en toekomstige vakgenoten, delen van vakinhoudelijke kennis en ervaring en agenderen van actuele ontwikkelingen in de architectuurhistorie en het gebouwd erfgoed (bijvoorbeeld meer aandacht voor het interieur en de Nederlandse bouwkunst in de universitaire opleidingen kunst- en architectuurhistorie). Het netwerk is toegankelijk voor zowel ‘klassieke’ architectuurhistorici als aanverwante vakgenoten, waaronder interieurspecialisten, erfgoedprofessionals en cultuurhistorici, waarbij de focus ligt op het gebouwd erfgoed. Via de LinkedIn groep van het Netwerk Architectuurhistorie & Co kunnen vakgenoten op eenvoudige wijze met elkaar in contact komen, elkaar vragen stellen, informeren en spontane ideeën plaatsen voor activiteiten met, voor en door architectuurhistorici.


Contact: architectuurhistorie@kunsthistorici.nl
LinkedIn-groep Netwerk Architectuurhistorie & Co: klik hier
Facebookpagina van de sectie: klik hier