Logo VNK

menu

VNK Bibliografie

Jaarlijks geeft de VNK een bibliografie uit over een specifiek onderwerp uit de Nederlandse kunst- of architectuurgeschiedenis. De bibliografie wordt ingeleid door een kritische reflectie van een gerenommeerd kunsthistoricus.

De bibliografieën hebben betrekking op de volgende onderwerpen en tijdvakken:

  • Beeldende kunst en kunstnijverheid tot 1550
  • Beeldende kunst en kunstnijverheid 1550-1700
  • Beeldende kunst en kunstnijverheid 1700-1850
  • Beeldende kunst en kunstnijverheid 1850-heden
  • Architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, tuin- en landschapsarchitectuur, monumentenzorg en bouwhistorie door de eeuwen heen
     

Per tijdvak wordt een overzicht gemaakt van de in de vijf jaar ervoor verschenen literatuur. De publicaties dienen geschreven te zijn door Nederlandse, of aan een Nederlands instituut verbonden auteurs, zowel in nationale als internationale bijdragen. Zowel wetenschappelijke als semiwetenschappelijke literatuur wordt opgenomen. De bibliografie beperkt zich tot publicaties door kunsthistorici. Aanverwante publicaties, publicaties die het doen van kunsthistorisch onderzoek ondersteunen, worden niet opgenomen.

De samensteller bedient zich van kant-en-klare publicatielijsten uitgegeven door RKD, bibliotheken, universiteiten, musea en uitgevers. Tevens onderneemt hij/zij een aanvullende zoektocht aan de hand van digitale databases en catalogi, literatuurlijsten achterin publicaties en correspondentie met auteurs die mogelijk hebben gepubliceerd. De publicaties worden naar eigen inzicht geordend in categorieën. De VNK vraagt de samensteller zich ca. 160 uur in het materiaal te verdiepen opdat een zo volledig mogelijke lijst ontstaat.
contact: bibliografie@kunsthistorici.nl